Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

I juni 2022 var geologer fra Institutt for geovitenskap og tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre på tokt til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for å samle data som skal brukes til å karlegge bunnforholdene for forankring av havvindturbiner. Du kan lese toktrapporten her.
Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.
Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.
Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind.
Timingen kunne ikke vært bedre da byrådsleder Roger Valhammer besøkte Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved Universitetet i Bergen for å snakke om havvind i Bergen og på Vestlandet
Regjeringa opnar for at det skal produserast nesten like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i Noreg innan 2040. – I tråd med kva UiB tilrår, seier havvindprofessor Finn Gunnar Nielsen.
Konferansen Artic Frontiers utfordret direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW) på å introdusere havvind i Norge på 90 sekunder. Se videoen her.
Sameksistens var tema for en høyprofilert konferanse i Oslo 25. april. BOWs direktør Finn Gunnar Nielsen deltok med innlegg og i en paneldebatt om temaet.
Høringsuttalelse fra Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved Universitetet i Bergen om forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområder for fornybar energiproduksjon til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II)
Husk søknadsfristen 20. april 2022 for å søke høyere utdanning. Energiutdanning gir deg en utdanning for fremtiden. Havvind er en av retningene du kan velge på energistudiet.
I april 2022 gikk startskuddet for prosjektet ImpactWind Sørvest. Prosjektet skal muliggjøre raskere utbygging av havvind gjennom et tverrfaglig kapasitetsløft for effektive søknadsprosesser.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) er involvert i to forskningsprosjekter på miljøpåvirkning fra havvindutbygging og sameksistens med fiskerinæringen
– Vi må gjøre mer sammen med UiB, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for fornybar i Equinor. Selskapet står foran store investeringer i fornybar energi, og trenger kompetanse for å ta gode beslutninger.
Finn Gunnar Nielsen og Sigrid E Schütz fra BOW presenterte muligheter og utfordringer innen havvind til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide
BOW/Geofysisk Institutt har fått bevilget midler fra Kompetanse Norge for å tilby to etterutdanningskurs innen havvindenergi. Bevilgningen er en del av ordningen "Kompetanseløft for utsatte industriklynger".
Kapasitetsløftet ImpactWind Sørvest, hvor UiB er en av forskningspartnerne, skal muliggjøre raskere utbygging av havvind.
10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.
Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.

Sider