Hjem
BRuSH
NFR BEDREHELSE

NFR BEDREHELSE

Norges forskningsråd er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet 10,3 milliarder kroner årlig. Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon.

Hovedinnhold

Randi J Bertelsen er PI for et NFR finansiert prosjekt med tittel: project Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the “United Airways’ concept extended. NFR-prosjektnummer 273838. Tildelingen fra NFR er fra programmet BEDREHELSE.

Grunnlaget for BEDREHELSE-programmet er som følger:

God folkehelse, trygge helsetjenester av høy kvalitet og konkurransedyktige helsenæringer er mål for Forskningsrådets satsinger på helseforskning og -innovasjon. Vi investerer i grunnleggende og anvendt forskning i hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging via diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene.

Mer om programmet finnes på Norges forskningsråd sine nettsider:

 https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/bedrehelse/