Hjem
BRuSH
Mikrobiomet innomhus

Bakterier og endotoksiner i innemiljøet

Vi tilbringer veldig mye av vår tid innendørs og bakteriene som finnes i hjemmene våre kan være viktige kilder for bakteriene i kroppen vår. Eller er det oss mennesker som selv er opphav til bakteriene i vi omgir oss med hjemme?

Ekstrahering av bakterier fra støvfilter
Foto/ill.:
Hesham Amin

Hovedinnhold

De siste tiårene har forekomsten av allergiske sykdommer og astma økt dramatisk. Dagens mennesker tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs, og blir derfor utsatt for en rekke luftbårne mikrober og deres bi-produkter. Det er for eksempel kjent at endotoksiner, en betennelsesfremmende komponent hos Gram-negative bakterier, er forbundet med astma og allergi.

Dette prosjektet bruker data og prøver fra hjemmet til deltakerne i ECRHS III-studien fra fem byer i Nord-Europa (Bergen, Århus, Uppsala, Reykjavík og Tartu). Prøvene ble samlet inn med Electrostatic dust fall collectors (EDCs). EDC-en har en spesial-fabrikert polypropylen mappe med elektrostatiske filter hvor partikler fra luften fanges opp av filterets elektrostatiske egenskaper (mer informasjon tilgjengelig i artikkel fra Noss et al (2010)).

Vi har etablert en protokoll for optimal ekstrahering av bakterielt DNA, qPCR og high-throughput sekvensering og analysert 1200 EDC prøver, i tett samarbeid med våre partnere ved Aarhus Universitet. De statistiske analysene viser at både mengde bakterier og diversitet er mye høyere i prøver fra Tartu og Aarhus enn i Bergen, mens Uppsala og Reykjavik befinner seg i mellomsjiktet iforhold til bakterie-rikhet og diversitet.

Det er også interesant at shotgun sekvensering av orale prøver fra Bergen og Tartu - fra de samme deltagerne som vi har EDC-prøver fra - viser at bakterie-rikdom og diversitet også er høyere i prøver fra munnhule fra deltagere i Tartu sammenlignet med Bergen. Altså viser disse humane prøvene det samme som prøvene fra innemiljø.

Vi presenterte preliminære resultater fra dette prosjektet på konferansen Healthy Buildings 2021 i juni (2021), i en workshop som ble organisert av PI Randi J BertelsenDeterminants and sources of indoor bacteria and consequences for respiratory health (konferanse-program tilgjengelig her). Hesham Amin holdt innlegg med følgende tittel: Comparison between indoor airborne bacterial communities in five Northern European cities.