Hjem
BRuSH
Lipid A inflammation

Bakterier og inflammasjon

Inflammasjonsrespons er avhengig av hvilken type lipid A som bakteriene klarer å produsere

Bacteria
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Bakterienes giftstoffer eller lipopolysakkarider (LPS), også kalt endotoksiner, i husstøv og uteluft er direkte relatert til astma og økt lungefunksjonsnedgang, men likevel samsvarer ikke alltid forskningsresultatene. Mekanismene bak interaksjonen mellom endotoksin og immunresponsen hos mennesker begynner å bli kartlagt.

Endotoksiner finnes i yttermembranen til Gram-negative bakterier og frigjøres når bakterier dør. Den delen av vårt immunforsvar som virker ved hjelp av cellereseptorer, har utviklet seg gjennom evolusjonen til å gjenkjenne patogener som skadelige bakterier, virus, sopp og protozoer. Lipid A er en strukturell komponent i endotoksinmolekylet og kan gi betennelsesliknende reaksjoner (inflammasjon) i slimhinner hos mennesker og dyr. Ulike varianter av lipid A kan enten indusere en sterk betennelsesreaksjon (heksa-acylert variant), milde betennelsesreaksjoner (penta-acylert variant) og noen kan dempe betennelsesreaksjoner eller til og med ha en beskyttende effekt (tetra-acylert variant).

I dette prosjektet vil bakteriene fra munnhulen grupperes ut fra lipid A-typen de ulike bakteriene kan produsere. I tillegg skal vi undersøke hvordan fordelingen og mengden av disse bakteriene påvirker lungehelsen vår. Videre kan man utforske assosiasjoner mellom de forskjellige typene av lipid A-produserende bakterier og nivået av endotoksiner i innemiljøet.

 

Publikasjoner:

M. Khomich, H. Lin, A. Malinovschi, S. Brix, L. Cestelli, S. Peddada, A. Johannessen, C. Eriksen, F. G. Real, C. Svanes, R. J. Bertelsen. 2023. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort. J Transl Med 21: 354. DOI: https://doi.org/10.1186/s12967-023-04199-z