Hjem
UiBs Brussel-kontor
HORIsont europa

Nye utfordringer for demokratiet

Arrangement i Brussel 23. januar 2024 der forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE presenterer og diskuterer nye og presserende demokratispørsmål med beslutningstakere og eksperter fra EU-kommisjonen og interesseorganisasjoner.

header photo with title of event
Foto/ill.:
Nora Nordvik, UiB 2023

Hovedinnhold

Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til et robust samfunn i fremtiden?

På dette arrangementet vil vi diskutere hva vi mener med demokrati i dag og hvordan forskning og innovasjon kan bidra til robuste, kunnskapsbaserte demokratier. I parallellsesjonene tar vi for oss demokrati i sammenheng med kunstig intelligens, klimaendringer og demokratiske plattformer for deltakelse. Forskere, beslutningstakere og eksperter fra EU-kommisjonen og interesseorganisasjoner vil belyse disse spørsmålene sammen.

Målet er å presentere utfordringer, perspektiver og løsninger, øke bevisstheten om demokrati som et avgjørende forskningstema for Europa og å diskutere hvordan vi kan styrke fremtidig forskning på demokrati.

Vi ønsker å legge vekt på viktigheten av demokrati i det kommende 10. rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og plassere temaet i sentrum sammen med bærekraftig utvikling, klimavennlig vekst og digitalisering.

Verter for arrangementet er Universitetet i Bergen og NORCE - Norwegian Research Centre.

Programmet ligger på den engelske nettsiden - se det her 

Arrangementet foregår på engelsk.