Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyheter

Støtte til studentaktiv forskning hos CCBIO

Torsdag 12. januar offentliggjorde Thon-stiftelsen sine utdelinger av midler til forskning. Vårt fakultet fikk i år to gode grunner til å feire. Professor Anne Berit Guttormsen ved Klinisk institutt 1 fikk pris for fremragende undervisning, og CCBIOs professor Lars A. Akslen og postdoktor Elisabeth Wik fikk støtte til prosjektet «Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning».

Verdenskart med linje mellom Harvard i USA og Bergen, Norge.
Foto/ill.:
Illustration by Colourbox

Akslens og Wiks prosjekt er et av to ved UiB som får støtte i kategorien «Støtte til studentaktiv forskning innen medisin og/eller naturvitenskap/matematikk 2017». Prosjektet støttes med i alt 1,5 millioner over tre år. I begrunnelsen står det at «Dette er et meget overbevisende prosjekt der studentaktiv forskning inngår i et større samarbeid mellom Centre for Cancer Biomarkers ved UiB og Harvard Medical School».

Vi tok en liten prat med Akslen og Wik for å finne ut litt mer om dette spennende prosjektet.

Hva går dette samarbeidet med Harvard ut på?

- Vi er i ferd med å etablere et langsiktig partnerskap der fremragende utdanning skal integreres med fremragende forskning, forteller Akslen. - Samarbeidet vil i hovedsak være fokusert på å videreutvikle kurs fra CCBIOs forskerskole til å inkludere foredragsholdere fra Harvard samt å utvikle nye kurs i samarbeid med partnerne.

Skal dette foregå her ved UiB?

- Kursene vil foregå både i Norge og i USA, utdyper Akslen. - Alle kurs vil bli lansert også på mastergradsnivå for dermed å sikre full integrering av studenter blant annet fra Forskerlinjen ved fakultetet. Dette mener vi vil resultere i forbedret utdanning og utvikling av nye former for ekspertise i norsk akademia, eksempelvis ved at pensum med fokus på etikk, juss og samfunn (ELSA) vil bli integrert i utdannelsen av morgendagens kreftleger og forskere som i sin tur skal bidra til helseprioriteringer. Vi planlegger en høy grad av student- og forskermobilitet. Kontakt utad vil forbedre studenter og stipendiaters muligheter for å skaffe seg samarbeidspartnere og vertskap for utenlandsopphold.

- Vi har allerede mottatt støtte til lignende utdanningssamarbeid fra NFR og SIU gjennom INTPART-programmet, forteller Akslen. – Dermed har vi etablert et samarbeid med Harvard, gjennom våre partnere professor Marsha Moses og dr. Randolph Watnick.

Hva kan da Thon-midlene bidra med?

- Finansiering fra Olav Thon Stiftelsen dedikert til studentaktiv forskning vil gi CCBIO betydelig bedre mulighet til å integrere studenter dypt i pågående forskning med akademiske publikasjoner som sluttprodukt. Dette er en svært god og fremtidsrettet strategi for å bedre rekruttering og økt kvalitet i forskningen.

Har dere allerede noen konkrete forskningsplaner for studentaktiv forskning?

- Ja, vi har konkrete planer om to studentprosjekt i vårt prosjekt «biomarkører for aggressiv brystkreft», forteller Elisabeth Wik. – Her arbeider vi særlig med å utforske såkalt hormon-reseptor negativ brystkreft. Dette er svulster som mangler reseptorer i svulstcellene for østrogen og progesteron og som dermed mangler angrepsmål for tradisjonell anti-hormon behandling. Utfordringen er å etablere bedre biomarkører for denne pasientgruppen opp mot nye behandlingsmuligheter. Stud.med. Amalie Svanøe arbeider med dette prosjektet og vil dra nytte av tildelingen.

Hva vil studentenes oppgave være?

- Vi skal for eksempel arbeide med en kartlegging av yngre pasienter, særlig hvordan genaktiviteten er forskjellig blant yngre og eldre, og hvilke forskjeller vi finner i aktivering av ulike signalkretser knyttet til hormonreseptorer, forklarer Wik. - Videre vil vi studere hvordan dannelse av blodkar i svulstene er samordnet med regulering av immunsystemet, og hvordan dette påvirker vekst og spredning i svulstene. Foreløpige resultater viser at hormonreseptor-negativ brystkreft har økt dannelse av blodkar og viser økt nivå av immunproteiner, og at dette er særlig tydelig hos yngre pasienter. I studiene vil vi undersøke vev fra kreftsvulster for ulike proteiner, altså biomarkører, og for endringer i genaktivitet.

- Men i tillegg til å utføre forskning på biomarkører vil Thon-midlene også bidra inn mot INTPART-samarbeidet, CCBIOs forskerskole og CCBIOs forskning på biomarkører ved kreft, presiserer Wik.  - Vi vil da kunne tilby studentene alt fra svært gode kurs som i utgangspunktet ville vært forbeholdt personer fra PhD-nivå og oppover i kombinasjon med en reell integrering i fremragende nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Gjennom at studentene får egne og klart definerte forskningsprosjekter med egen finansiering blir det et helhetlig opplegg med kurs og forskningsmotiverte utvekslingsopphold ved Harvard Medical School der studentene blir integrert i forskningsgruppene til våre partnere.

Hva er neste steg videre herfra?

- Først nå skal vi rekruttere opp til to kandidater, med mål om at de har startet opp med forskning og kursing mot slutten av året, forteller Wik. - Disse skal da kurses i Bergen og ved Harvard etterhvert som kurs går og det er behov for metodisk opplæring i henhold til prosjektprogresjon. De skal også ha forsknings- og kursopphold ved Harvard.

Dette høres veldig spennende ut, og det blir åpenbart tre begivenhetsrike år for to heldige kandidater. Vi gratulerer CCBIO, Lars A. Akslen og Elisabeth Wik, og ser frem til å følge prosjektet videre!