Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyheter

Forskerlinjestudent på pallen for presentasjon ved verdenskongress for patologer

Forskerlinjestudent Amalie A. Svanøe vant tredjeplass for beste muntlige presentasjon på Joint International Congress of the International Academy of Pathology og the European Congress of Pathology, i Køln, Tyskland, 25.-29. september 2016.

Amalie Svanøe presenting her research results.
Foto/ill.:
Elisabeth Wik

Hovedinnhold

Det var mer enn 4000 deltakere på kongressen, og Amalie Svanøe ble plukket ut blant ca 1500 innsendte prosjektsammendrag. Amalie ble invitert til å presentere sitt forskningsprosjekt som muntlig presentasjon i brystkreft-sesjonen, og gjorde en svært god jobb på scenen med sitt innlegg om fenotype- og genuttrykksforandringer hos unge brystkreftpasienter, med tittel “Age-related gene expression patterns and subtype profile in breast cancer”. Videre ble hun plukket ut til å presentere prosjektet igjen sammen med fem andre kandidater, denne gangen i plenum i forbindelse med avslutningsseremonien. Etter nok en imponerende og profesjonell fremføring mottok Amalie Svanøe tredjeplass for beste muntlige presentasjon.

Arbeidet Svanøe presenterte er en studie med unge brystkreftpasienter, der hun kombinerer klinisk-patologisk data og genuttrykkstudier og ser på særpreg ved pasientene og kreftsvulstene som leder til mer aggressiv brystkreft blant de unge. Svanøe fant at tap av østrogenreseptor, arvelige faktorer, og stamcelleprogrammer karakteriserer gruppen av unge brystkreftpasienter.

Amalie A. Svanøe er medisinstudent på tredje året av studiet. Hun deltar på Forskerlinjeprogrammet og gjør sitt forskningsprosjekt i Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen, med Elisabeth Wik og Lars A. Akslen som veiledere. 

Svanøe har arbeidet med etablering av vevsmateriale og klinisk-patologiske data på en serie av unge brystkreftpasienter. Dette danner grunnlaget for det videre arbeidet forskningsprosjektet, der en ved å kartlegge svulster morfologisk og molekylært, søker forklaringsmodeller på den økte aggressiviteten en ser i svulster hos de yngre brystkreftpasientene.  

Vi gratulerer med prisen!