Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyhet

Kong Olav Vs Kreftforskningspris til Bjørn Tore Gjertsen

2. september slapp Kreftforeningen nyheten om at Professor Bjørn Tore Gjertsen vil motta Kong Olav Vs Kreftforskningspris for 2021. Prisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Portrettfoto av Bjørn Tore Gjertsen
Foto/ill.:
CCBIO/Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Kreftforeningen har hvert år siden 1992 tildelt Kong Olav Vs Kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Tidligere har CCBIOs direktør Lars A. Akslen mottatt prisen (i 2009). Andre mottakere fra Universitetet i Bergen er Rolf Bjerkvig (2015), Olav Dahl (2013), Per Eystein Lønning (1999), Stein-Ove Døskeland (1995) og Per Magne Ueland (1992).

Kriteriene omfatter blant annet hvorvidt kandidatens forskning har kommet kreftpasienter til nytte og vil gjøre dette fremover, om forskeren har oppnådd internasjonal anerkjennelse, og om en har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Aulaen ved Universitetet i Oslo den 18.10.21.

Lang og allsidig erfaring

Bjørn Tore Gjertsen har vært en av gruppelederne ved CCBIO siden starten i 2013 og nestleder siden 2016. Han gikk inn i stilling som full professor i hematologi i 2007 ved UiB samt overlege ved Haukeland Universitessjukehus, der han også var overlege ved Klinisk forskningspost 2010–2018, etablerte og ledet UiBs kjernefasilitet for flowcytometri 2011–2017, og var Helse Bergens forskningsdirektør 2017–2019. Gjertsen er opphavsmann til flere patenter og er medstifter av to selskaper med fokus på preklinisk og klinisk utvikling av banebrytende kreftbehandling (KinN Therapeutics AS og Alden Cancer Therapy AS).

I nominasjonen påpekes det at Gjertsen har talent for komplekse og tidkrevende prosjekter der fremragende grunnforskning kombineres med banebrytende pasientbehandling. Han har vært foregangsmann på utviklingen av målrettet diagnostikk (companion diagnostics), hvor avanserte funksjonelle analyser styrer start og oppfølging av en bestemt behandling. Dette arbeidet har hovedsakelig vært innen hematologisk onkologi, både nasjonalt og med vesentlige bidrag internasjonalt.

Gjertsen har solid erfaring med innovativ pasientbehandling gjennom de siste 20 år, inkludert innsamling og analyse av kliniske prøver og bruk av ny teknologi, og han har bidratt betydelig til utvikling av nye retningslinjer i sitt felt. Han er en drivkraft på sykehus og universitet når det gjelder tidlig testing av nye behandlingsmetoder i kliniske forsøk, med tilknyttede forskningsprogrammer. Gjertsen har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet som illustrerer en voksende internasjonal anerkjennelse opp gjennom karrieren. I nominasjonen blir det også fremhevet at han er en viktig bro-bygger som styrker forskningsmiljøene, og han er opptatt av å fremme karrieren til yngre forskere.

En litt tilfeldig vei mot kreftforskning

Gjertsen fullførte medisinstudiet på UiB i 1992, men det var ikke med en klar plan om å gjøre karriere innen kreftforskning.

– Valg av kreftforskning var til å begynne med litt tilfeldig, forteller han.

– Utgangspunktet for å studere medisin var at jeg ville prøve meg på forskning og kanskje ta en doktorgrad. Det var flere retninger som var aktuelle, blant annet immunologi. Men så rekrutterte den unge professor Stein-Ove Døskeland meg til sin forskningsgruppe på vårt første studieår i 1986, og han ønsket å bygge opp feltet cellebiologi. Døskeland hadde da som nå en kolossal energi og entusiasme som var sterkt smittende. Samtidig var det Kreftforeningen som gav mest støtte til cellebiologisk forskning. De spennende oppdagelsene jeg fikk være med på innen regulering av celledød virket sentrale i forståelse av kreft og kreftbehandling. Siden Kreftforeningen støttet meg videre med studentstipend og stipendiatstilling, var retningen staket ut, forklarer han.

Motivasjon for videre forskning

Selv mener Gjertsen at funn av den tette koplingen mellom intracellulære signalsystem og celledøds-regulering har betydd mest av hans egne bidrag til kreftforskningen.

– Jeg ønsker å bygge på disse funnene i utforskning av hvordan kreftceller responderer på behandling etter timer og dager. Jeg tror at kreftcellene kan fortelle oss om behandlingen blir vellykket etter nettopp noen timer og dager, forteller han.

Gjertsen håper at prisen kan hjelpe med å synliggjøre forskning generelt og kreftforskning spesielt i samfunnet vårt. – Den viktigste forskjellen for forskningen min er kanskje at det motiverer meg til å holde fokus og til å fortsette arbeidet med nye idéer, sier han.

Gir inspirasjonen videre

I nominasjonen trekkes det frem at Gjertsen er en tydelig team-builder og aktiv i å fremme nye, unge forskere.

–  Som ung forskerspire fikk jeg mye støtte og inspirasjon. Dette er noe jeg er forpliktet til å gi igjen, forteller Gjertsen.

– En rekke universitetslærere inspirerte meg på det som tidligere utgjorde De prekliniske institutter, fortsetter han. – I gruppen ledet av Døskeland, hadde vi et aktivt miljø med mange forskere. Vi fikk lære nye metoder og bruke avansert utstyr i alle etasjene i De prekliniske instituttene. Gjennom nettverket til professor Karen Helle fikk vi hilse på og diskutere med Nobelpris-vinner Edmond Fischer, som arbeidet med reversibel fosforylering som signalsystem. Forskning på leukemi ble introdusert av et samarbeid som Døskeland etablerte med professor Michel Lanotte i Paris. Nettverk, internasjonalt samarbeid, positiv veileder og inspirerende medforskere gjorde at jeg ønsket å fortsette med forskning etter doktorgraden, forklarer han.  

I jakten på nye oppdagelser er det viktig å ha med unge forskere med nye ideer og arbeidslyst, mener Gjertsen. – Ikke minst gir det energi å arbeide med de unge, sier han.

Tips til yngre forskere

Bjørn Tore Gjertsen formidler gjerne noen gode råd til UiBs yngre forskere.

– Lytt til erfarne forskere, og bruk rådene til å finne din egen vei. Husk at det er lang vei å gå – motgang og negative resultater er en viktig del av prosessen med å oppdage nye ting. Og prøv å ha det gøy på veien!

Nominert av flere prestisjetunge forskningsmiljøer

CCBIOs direktør Lars A. Akslen, dekan Per Bakke ved det Medisinske fakultet på UiB, direktør Eivind Hansen ved Helse Bergen og en rekke professorer ved UiB, NTNU og UiO står bak nominasjonen av Bjørn Tore Gjertsen til prisen.

– Bjørn Tore er en entusiastisk kollega med en unik evne til å kombinere oppdatert biologisk innsikt med nyskapende kreftbehandling. Hans entusiasme og kreativitet smitter over på andre og forklarer det store nettverket av samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Han er en drivkraft i CCBIO og en rollemodell for yngre forskertalenter, forteller Lars A. Akslen.  – Vi gratulerer Bjørn Tore Gjertsen med prisen – den er vel fortjent!