Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyhet

CCBIO fokuserer på etikk og prioritering i nytt ph.d.-kurs

CCBIO's forskerskole har nå lansert sitt nye ph.d.-kurs "Ethical, Economic and Social Aspects of Cancer Research", CCBIO 903. Kurset er åpent for påmelding.

The Justicia statue
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Avgjørelser om liv og død

Kreftforskere og kreftleger står ovenfor vanskelige problemstillinger hver dag. Det kan være prioritering av forskningsfokus eller valg av behandling for pasientene. Slike avgjørelser involverer både etikk og helseøkonomi og kan bety liv eller død for den enkelte pasient.

Ph.d.-kurset CCBIO 903 tar sikte på å gi ph.d.-kandidater som arbeider med kreftforskning muligheten til å fordype seg i slike problemstillinger. Kurset fokuserer spesielt på hvordan en kan vurdere biomarkører for kreft i et kost-/nytte-perspektiv, hvordan en kan ta medisinske beslutninger når en er omgitt av risikomomenter, usikkerhet eller uvitenhet, hvordan vurdere hva et godt liv for pasienten egentlig innebærer, og fremtidsperspektiver for kreftforskning.

Kurset er lagt opp med høy grad av egendeltagelse og ph.d.-kandidatene får muligheten til å reflektere over etiske, økonomiske og sosiale aspekter ved sin egen forskning sammen med forskere og andre studenter så vel som i et eget essay.

Kurset ledes av professor John Cairns fra the London School of Hygiene and Tropical Medicine, professor Roger Strand og post-doc Anne Blanchard, de to sistnevnte fra Senter for vitenskapsteori (SVT) på Universitetet i Bergen. Alle tre har tilknytning til CCBIO.

 

Mer informasjon

Les mer på:

-Webside

 

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål etter at du har lest gjennom posteren og websiden, må du gjerne kontakte:

Administrative spørsmål: Solveig Lund Witsø – solveig.witso@uib.no

Kursinnhold: Anne Blanchard – anne.blanchard@uib.no