Hjem
Centre for Cancer Biomarkers

CCBIOs tredje symposium, 19.-20. mai 2015

CCBIO har sitt tredje årlige symposium på Solstrand 19.-20. mai 2015

Solstrand Hotel
The location for the Workshop is Solstrand Hotel
Foto/ill.:
Solstrand Hotel & Bad

Hovedinnhold

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2013. CCBIO forsker på nye kreftmarkører og målrettet behandling. Forskerne fokuserer på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose.

 

Det tredje årlige symposiet

CCBIO vil avholde sitt tredje årlige symposium på Solstrand 19.-20. Mai 2015. Som i fjor vil årets CCBIO-symposium ha en kombinasjon av inviterte internasjonale og nasjonale foredragsholdere kombinert med to lange postersesjoner der yngre forskere kan presentere sin forskning. Utvelgelse av hvem som får presentere poster vil skje på bakgrunn av innsendte abstracts.

 

Profilerte forelesere

Programmet i år er veldig innholdsrikt, og inkluderer presentasjoner om svulstens mikromiljø, epitel-mesenchymal overgang, svulstplastisitet og fenotyper av kreftstamceller, ulike kreftmodeller, billeddiagnostiske metoder, flytende biopsi, behandling og utprøving, og en svært viktig del om etikk og økonomi.

Blant de internasjonale inviterte foredragsholderne befinner det seg i år navn som Jean Paul Thiery, Thomas Brabletz, Randolph Watnick, John Cairns, Thorarinn Gudjonsson, David Tuveson, Arne Östman, Ravi Bhatia og Klaus Pantel.

Se programmet her.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist er 10. mai 2015 (utvidet frist). Meld deg på via denne lenken.

 

Vi ser fram til å ønske velkommen til Solstrand!

Dokumenter