Hjem
Centre for Cancer Biomarkers

Nyhetsarkiv for Centre for Cancer Biomarkers

CCBIO søkte om 4,5 millionar kroner over 3 år og har no fått innvilga støtte frå INTPART-programmet til Forskningsrådet (NFR) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) møter fremtidens kreftforskere dagens kreftelite, som en del av utdanningen.
Begeistra born og vaksne stod tett i tett då forskarar ved Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) framførte skodespelet om kreftcella Fråtse-Frida på Forskingstorget.
Senterleder Lars A. Akslen og kommunikasjonsleder ved CCBIO Marion Solheim var invitert til NUAS-konferansen ved Karolinska Institutet i Stockholm. De var invitert for å fortelle om hvordan de jobber med kommunikasjonsdelen av CCBIO.
Mange av verdens fremste kreftforskere presenterer det siste innen kreftforskning når Centre for Cancer Biomarkers inviterer til to dagers symposium på Solstrand.
Et nytt kurs på Centre for Cancer Biomarkers skal hjelpe unge kreftforskere til å gjøre gode valg i spørsmål om liv og død.
Medisiner som hemmer AXL-virkning er utviklet som tabletter mot kreft og nå i utprøving.
CCBIOs leder Lars Akslen holdt innlegg i Filosofisk Poliklinikk, en "tenketank" for medisinsk filosofi, i Litteraturhuset i Bergen 4. februar. Møtet var i en serie på fire om utfordringer ved prioriteringer av helsetjenester.
CCBIO's forskerskole har nå lansert sitt nye ph.d.-kurs "Ethical, Economic and Social Aspects of Cancer Research", CCBIO 903. Kurset er åpent for påmelding.
5 av CCBIOs forskergruppeledere mottok nylig tilsammen 9 millioner i støtte fra Kreftforeningen.
Forskningsprogrammet TRANSCAN (European Research Area Network on Translational Cancer Research) har nettopp offentliggjort sine tildelinger.
Den anerkjente kreftforskeren og "vitenskapskjendisen" Zena Werb besøkte Bergen denne uken etter invitasjon fra Marion og Donald Gullberg, og foreleste på det kombinerte BBB & CCBIO-seminaret 2. oktober 2014.
Kreftforeningen har tildelt 7 millioner kroner over 4 år til CCBIO-prosjekt ledet av professor Bjørn Tore Gjertsen.

Sider