Hjem

Center for Data Science

Hovedinnhold

CEDAS front page

Data science handler om å trekke nyttig kunnskap ut av store og komplekse datamengder. Vitenskapelig fremgang innen Kunstig Intelligens er sterkt avhengig av Data Science. Center for Data Science ved Universitetet i Bergen er et tverrfaglig senter på tvers av flere fakultet, som fokuserer på forskning og utdanning i sentrale aspekter av Data Science og Kunstig Intelligens.  Vår innsats involverer  maskinlæring, algoritmiske problemstillinger, visual data science, statistikk, bioinformatikk og atferdsvitenskap.

CEDAS er hoved kontaktpunkt for NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, ved Universitetet i Bergen.

Artificial intelligence
Artificial intelligence

Four UiB papers accepted to IJCAI-2020

The department of informatics at the University of Bergen will be well represented with four accepted papers at the International Joint Conference on Artificial Intelligence.

Forskning og innovasjon
MediaFutures på Media City Bergen

MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon

Forskningsmiljøet og medieaktørene i Media City Bergen etablerer et senter som skal utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden. Universitetet i Bergen (UiB) og partnere innen forskning og næringsliv har fått innvilget søknaden om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Kunstig intelligens
Kvinner jobber med kunstig intelligens, AI

Nyutdannede teknologer er fremtiden

På Universitet i Bergen (UiB) vokser miljøet innen maskinlæring stadig. Kanskje ikke så rart, når kunstig intelligens er i ferd med å endre hele samfunnet vårt.

ERC - European Research Council
Saket Saurabh

Han vil gjere Big Data mindre

UiB-forskar Saket Saurabh vil revolusjonera korleis vi brukar, handterer og komprimerer store og komplekse datasett. Prosjektet er finansiert gjennom det prestisjefylte ERC Consolidator Grant.

NORA

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) ble dannet for å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Konsortiet jevnlig arrangerer seminarer og er i prosess med å bygge opp en nasjonal forskerskole. I tillegg har de nylig lansert NORA.startup, en nasjonal, kunnskapsbasert innovasjonsarena som skal fremme nettverksbygging og samarbeid mellom (og på tvers av) forskermiljø og næringslivet innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Universitetet i Bergen er medlem i NORA, og CEDAS er hoved kontaktpunkt for konsortiet ved universitetet.