Hjem
Center for Data Science
Om CEDAS

Om Center for Data Science

Center for Data Science, CEDAS, ble etablert i 2018 for å fremme og koordinere Universitetet i Bergen sin forsknings- og utdanningssinnsats knyttet til data science.

Data science handler om å forstå informasjonen vi får når vi analyserer store og komplekse datamengder. Dette forskningsområdet blir stadig viktigere for mange aspekter av samfunnet og Universitetet i Bergen har flere forskningsgrupper på tvers av ulike fakultet som driver med forskning knyttet til data science. Institutt for informatikk etablerte i 2018 et senter for data science fordi instituttets forskere er blant de fremste i verden på relevante fagfelt som maskinlæring, algoritmer, visualisering og bioinformatikk.

Institutt for informatikk har etablert en egen forskningsgruppe for maskinlæring, og nylig ble Saket Saurabh igjen tildelt prestisjefylt ERC-finansiering for å utvikle en algoritme som kan gjøre store datamengder (big data) mer håndterlige. Samtidig har Institutt for matematikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, samt Det humanistiske fakultet og Det medisinske fakultet bygget opp kompetanse innen data science i de siste årene. Center for Data Science, CEDAS, ble etablert for å fremme og koordinere denne innsatsen. Senterets hovedmål er å være et (inter)nasjonalt ledende forskningssenter innen data science.