Hjem
Center for Data Science
Om CEDAS

Om Center for Data Science

Center for Data Science, CEDAS, ble etablert i 2018 for å fremme og koordinere Universitetet i Bergen sin forsknings- og utdanningsinnsats knyttet til data science og kunstig intelligens.

Hovedinnhold

"CEDAS utgjør en flott mulighet for forskere innenfor data science fra mangfoldige relaterte arenaer for tverrfaglig samarbeid for å fremme forskning og utdanning i data science til et høyere nivå. CEDAS er vårt svar på behovet for komplementære datavitenskapelige kompetanser for å støtte UiBs ledelse på temaet, og forbedre vårt utdanningstilbud innen data science." - Helwig Hauser.

Helwig Hauser image
Foto/ill.:
UiB

Data science muliggjør utvinning av nyttig informasjon fra store og komplekse data, og det har blitt avgjørende for mange aspekter i samfunnet vårt. Universitetet i Bergen har flere institutter på tvers av ulike fakulteter som driver med forskning knyttet til data science. For institutt for Informatikk har det vært en prioritet å etablere et senter for forskning og utdanning innen data science, basert på vår opplysningsrike erfaring innen algoritmer, visuell datavitenskap, maskinlæring kunstig intelligens og data science innen bioinformatikk. 

Allerede før skapelsen av CEDAS etablerte vi derfor en egen forskningsgruppe innen maskinlæring. Vårt engasjement i denne retningen ble ytterligere styrket med den prestisjefylte ERC-stipendet, som ble tildelt Saket Saurabh for algoritmisk forskning relatert til data science og kunstig intelligens. Samtidig har Matematisk Institutt, Institutt for informasjons- og Medievitenskap, samt Det Humanististe Fakultetet og Det Medisinske Fakultetet styrket sin kompetanse innen datavitenskap og kunstig intelligens gjennom årene. Center for Data Science, CEDAS, ble etablert for å koordinere og videreføre denne innsatsen, og vår ambisjon er dermed å være et ledende forskningssenter innen data science og relaterte emner, både nasjonalt og internasjonalt.