Hjem
Center for Data Science
Om CEDAS

Om Center for Data Science

Center for Data Science, CEDAS, ble etablert i 2018 for å fremme og koordinere Universitetet i Bergen sin forsknings- og utdanningssinnsats knyttet til data science og kunstig intelligens.

Hovedinnhold

Data science handler om å forstå informasjonen vi får når vi analyserer store og komplekse datamengder. Dette forskningsområdet blir stadig viktigere for mange aspekter av samfunnet og Universitetet i Bergen har flere forskningsgrupper på tvers av ulike fakultet som driver med forskning knyttet til data science. Institutt for informatikk etablerte i 2018 et senter for data science fordi instituttets forskere er blant de fremste i verden på relevante fagfelt som maskinlæring, kunstig intelligens, algoritmer, visualisering og bioinformatikk.

Institutt for informatikk har etablert en egen forskningsgruppe for maskinlæring, og nylig ble Saket Saurabh igjen tildelt prestisjefylt ERC-finansiering for å utvikle en algoritme som kan gjøre store datamengder (big data) mer håndterlige. Samtidig har Institutt for matematikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, samt Det humanistiske fakultet og Det medisinske fakultet bygget opp kompetanse innen data science og kunstig intelligens i de siste årene. Center for Data Science, CEDAS, ble etablert for å fremme og koordinere denne innsatsen. Senterets hovedmål er å være et (inter)nasjonalt ledende forskningssenter innen data science og kunstig intelligens.