Hjem

Unge lovbrytere (CHILDCRIM)

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde av ungdom i fengsel

CHILDCRIM

Unge lovbrytere: Vurderinger av strafferettslig utilregnelighet og voldsrisiko for barn som er over den kriminelle lavalder.

CHILDCRIM er et femårig tverrfaglig forskningsprosjekt innenfor rettsvitenskap og psykologi/psykiatri. Prosjektet ledes av professor Linda Gröning, og er støttet av Norges forskningsråd.

Les mer på våre engelske sider /
Read more on our English webpages

CHILDCRIM er knyttet til Forskergruppe for rett, filosofi og mental helse ved Det juridiske fakultet (UiB). Forskningspartner i prosjektet er Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri ved Helse Bergen.

ÅPNING AV SENTER
Childcrim illustrasjonsfoto

Forskningsprosjektet CHILDCRIM er i gang

Den 1. august startet det tverrfaglige forskningsprosjektet CHILDCRIM. Prosjektet fokuserer på strafferettslig utilregnelighet hos og voldsrisiko for barn over den kriminelle lavalderen.

CHILDCRIM
Illustrasjonsbilde - personvern

Databehandling i Unge lovbrytere (CHILDCRIM)

Informasjon om behandling av personopplysninger i forskingsprosjektet «Unge lovbrytere» ved Det juridiske fakultet, UiB.