Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

 

  


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Ph.d - portrettet

Ph.d - portrettet - Lars Kvestad

Lars tar doktorgrad her ved Det juridiske fakultet i Bergen, og hans interesseområde er rettshistorie.

STUDIESTART 2017

Informasjon til nye studentar ved Det juridiske fakultet

Velkommen til Det juridiske fakultet som ny student! Her får du informasjon om studiestart hausten 2017.

Forskning

Nytt forskningsprosjekt: Politi- og Påtalerett

Prosjekt «Politi- og påtalerett» er et nytt forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet som tar for seg rammebetingelser for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.

Nyhet

Pris for beste ph.d.-avhandling til Ignacio Herrera Anchustegui

Forsker Ignacio Herrerra Anchustegui har vunnet Concurrences’ 2017 Concurrences PhD Award for beste doktoravhandling innen konkurranserett og -økonomi.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside