Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Åpent fagseminar med Nils Klim-prisvinner Sanja Bogojević

Nils Klim-seminaret: Å forstå utslippshandel gjennom diskursanalyse

Nils Klim-prisvinner Sanja Bogojević vil presentere egen forskning på et åpent seminar, der Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen er vertskap.

Nyhet

Nye stipendiatar i rettsvitskap

Våren 2016 byrja fire nye stipendiatar på doktorgradsutdanninga ved Det juridiske fakultet. Lill Haukanes skriv om internasjonal privatrett og barnerett, Malin Johansen om dei rettslege rammane for private granskingar, Knut Knapskog skriv om havrett og Torhild Nordtveit om tredjepartsverknadar av...

Nyhet

Målpris til Det juridiske fakultet

Juristmållaget gjev målprisen 2016 til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Velkommen til Alumnusdagen ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet inviterer i samarbeid med Advokatforeningen alumner og andre jurister til alumnustreff fredag 9. september. Møt bransjekolleger i en sosial setting kombinert med faglig påfyll!

Nyhet

Økt satsing på skatterett

I lys av Panama papers-avsløringene blir viktigheten av skatterett stadig mer synlig. Det juridiske fakultet og NHH samarbeider for å øke kompetansen på området.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside