Hjem

Det juridiske fakultet

 

 

  


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

Besøk fra University of Cardinal Stefan Wyszynski

Fra 5-7 September 2017 var fakultetet vert for fire forskere fra Det juridiske fakultet ved University of Cardinal Stefan Wyszynski i Warsawa (UKSW). Strategisk er dette besøket viktig da det bygger opp om fakultetet sitt mål om økt synlighet i internasjonale prosjekt generelt, og i Horizon 2020...

Ph.d - portrettet

Ph.d - portrettet - Lars Kvestad

Lars tar doktorgrad her ved Det juridiske fakultet i Bergen, og hans interesseområde er rettshistorie.

Seminar
okt 25

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017 finner sted på Solstrand like utenfor Bergen.

Forskning

Nytt forskningsprosjekt: Politi- og Påtalerett

Prosjekt «Politi- og påtalerett» er et nytt forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet som tar for seg rammebetingelser for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside