Hjem

Det juridiske fakultet

 

 

 Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyheter

Her er årets Meltzerprisvinnarar

Meltzerprisen for unge forskarar tildelt Kundan Kumar og Ignacio Herrera.

Hvem passer juss for?

- På juss er det plass til alle typer mennesker

– Du trenger ikke å komme fra en bestemt type bakgrunn for å lykkes på jusstudiet, men du bør være løsningsorientert og glad i å hjelpe mennesker, sier Nina Azimi (24).

NY POSTDOKTOR VED JURIDISK FAKULTET:

– Vi trenger en satsing på skatteforskning

Enten du skal selge Bitcoin eller bolig: Skattereglene angår deg. Slutter vi å betale skatt, er velferdsstaten historie. Siden skatteretten har en stor plass det norske samfunnet, trenger vi mer forskning på skatterett, sier Henrik Skar, nyansatt postdoktor ved Det juridiske fakultet.

MASTERGRAD VED FAKULTETET

Forskerlinjen, en døråpner til en god karriere

Det juridiske fakultets nye forskerlinje gir deg de samme mulighetene som et ordinært masterløp. Men du får også en verdifull innsikt i hvordan forskning drives.

Nyhet

Undervisning ved National Law University Delhi (NLUD)

Bjørnar Borvik fra Det juridiske fakultet har nyleg undervist ved National Law University Delhi (NLUD).

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside