Kontakt

E-post: post@jurfa.uib.no
Besøk: Magnus Lagabøtes plass 1 (kart)
Ansattkatalog

 

Infosenter for studenter

Åpent: Mandag–fredag kl. 9–14
Telefon: 55 58 95 00 (kl. 9–14)
E-post: studieveileder@jurfa.uib.no
Informasjonssenteret er stengt fra 27/3 til 6/4.

Se også: UiB og meg

Vil du studere juss?

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr eit femårig integrert masterstudium i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. Søknadsfristen er 15. april.

Følg oss på: 

Forskning

Fakultetet er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden innen strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen sentrale formuerettslige fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi. Les mer om forskning ved fakultetet.

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisning og forskningsformidling. Senteret ble startet våren 2015.

Senteret ledes av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside