Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

Fire nye professorer ved fakultetet

Styret ved Det juridiske fakultet har i 2016 utnevnt fire nye professorer. Gratulerer til Camilla Bernt, Christian Franklin, Anneken Kari Sperr og Anne Marie Frøseth!

Bergen Lecture 2016

Bergen Lecture 2016

Bergen Lecture 2016 finner sted i Bergen Resource Centre for International Development, onsdag 26. oktober kl. 10.30. Årets foredragsholder er dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol, Robert Spano.

Nyhet

Pris for beste ph.d.-avhandling til Malgorzata Cyndecka

Postdoktor Malgorzata Cyndecka har vunnet European State Aid Quarterlys pris for beste doktorgradsavhandling siden 2012 innen feltet statsstøtterett.

Nyhet

Nye ph.d.-kandidatar ved Det juridiske fakultet

To nye kandidatar har byrja på ph.d.-programmet i rettsvitskap. Siv Elén Årskog Vedvik er ein del av GOVLAND-prosjektet, og vert tilsett i juni. Guri Lindblad byrjar i november, og har fått eit stipend som offentlig sektor-ph.d.-kandidat, som er eit spleiselag mellom Norsk Forskningsråd og Skatt vest.

Nyhet

Nye LLM-avtaler i USA

Det juridiske fakultet har inngått to nye samarbeidsavtaler med amerikanske universiteter, som innebærer at jusstudenter nå kan reise på utveksling til San Francisco og St. Louis.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside