Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

Nye arbeidsgruppeledere klare for innsats

40 nye arbeidsgruppeledere har gjennomført opplæring ved fakultetet og er klare for å lede arbeidsgrupper på første og andre studieår.

Nyhet

Nytt spesialemne: Introduksjonskurs i kinesisk rett

Som første juridiske fakultet i Norge, tilbyr Det juridiske fakultet i Bergen et introduksjonskurs i kinesisk rett høsten 2016.

Nyhet

Gjør undervisningen levende med video

Knut Martin Tande ved juridisk fakultet kjøpte joggesko og fikk fart på digitaliseringen. Det har blant annet gitt studentene samtale mellom forskere fra biltur i Hardanger til lovopplesing av Høyestretts historie.

STUDIESTART 2016

Informasjon til nye studentar ved Det juridiske fakultet

Velkommen til Det juridiske fakultet som ny student! Her får du informasjon om studiestart hausten 2016.

Oppussing av Jussbygget

Utvendig arbeid på Dragefjellet skole

Eksteriøret på Dragefjellet skole skal rehabiliteres høsten 2016.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside