Kontakt

E-post: post@jurfa.uib.no
Besøk: Magnus Lagabøtes plass 1 (kart)
Ansattkatalog

 

Infosenter for studenter

Åpent: Mandag–fredag kl. 9–14
Telefon: 55 58 95 00 (kl. 9–14)
E-post: studieveileder@jurfa.uib.no
Se også: UiB og meg (for studenter)

Vil du studere juss?

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr eit femårig integrert masterstudium i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap.

Følg oss på: 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisning og forskningsformidling. Senteret ble startet våren 2015.

Senteret ledes av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside