Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

– Internasjonal dag er årets høydepunkt

21. januar ble det for åttende gang arrangert internasjonal dag ved Det juridiske fakultet.

Nyhet

Bergen Lecture 2015 med Michael S. Moore

Nå kan du se årets Bergen Lecture på nett!

Nyhet

Juridisk fakultet vil sende fleire av jusstudentane til Kina

Det juridiske fakultet har sidan 2011 hatt studentutvekslingsavtalar med fleire kinesiske universitet, og både sendt og motteke studentar gjennom desse avtalane.

Nyhet

Givende samarbeid med Penn State Law

Det juridiske fakultet tilbyr amerikanske studenter studieplass kombinert med et «internship» i Bergen for å gjøre fakultetet mer attraktivt for amerikanske studenter.

Nyhet

Innfører obligatorisk engelsk spesialemne

Det juridiske fakultet innfører obligatorisk engelsk emne på masterprogrammet i rettsvitenskap for at studentene skal bli bedre rustet for arbeidslivet.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside