Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

 

  


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

UiB oppretter senter for Kina-satsing ved Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.

Nyheter

Kritisk høyringsfråsegn til forslaget om "strengere straffer for flere lovbrudd"

Forskargruppa for strafferett og straffeprosess har sendt inn eit høyringssvar på Justisdepartementet sitt høyringsnotat om «strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning».

Nyheter

Workshop i Delhi for studenter og doktorgradskandidater

12. mars reiser en delegasjon på tolv masterstudents, forskere og ph.d.-kandidater fra Det juridiske fakultet til India for å delta på en workshop ved National Law University Delhi (NLUD).

Karriere

Aspirant i Utenriksdepartementet

Tidligere student Hans Herman Tjønn jobber i dag som aspirant i Utenriksdepartementet, med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.

Nyheter

Skal forbedre jusstudentenes språk

Prosjektet «Bedre språk, bedre jurister» skal øke jusstudentenes språklige bevissthet og kompetanse.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside