Kontakt

E-post: post@jurfa.uib.no
Besøk: Magnus Lagabøtes plass 1 (kart)
Tilsettkatalog

 

Infosenter for studentar

Opent: Måndag–fredag kl. 9–14
Telefon: 55 58 95 00 (kl. 9–14)
E-post: studierettleiar@jurfa.uib.no
Sjå også: Studentsider

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap.

Følg oss på: 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside