Kontakt

E-post: post@jurfa.uib.no
Besøk: Magnus Lagabøtes plass 1 (kart)
Ansattkatalog

 

Infosenter for studenter

Åpent: Mandag–fredag kl. 9–14
Telefon: 55 58 95 00 (kl. 9–14)
E-post: studieveileder@jurfa.uib.no
Se også: UiB og meg (for studenter)

Vil du studere juss?

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr eit femårig integrert masterstudium i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap.

Følg oss på: 

Høyesterett 200 år - se film!

I forbindelse med Høyesteretts 200 års-jubileum, inviterte Universitetet i Bergen til Høyesterettssymposium 13. april 2015. Det var lagt opp til bred debatt om Høyesteretts samfunnsrolle som øverste organ for rettsavklaring og rettsutvikling i Norge gjennom 200 år. Hele programmet kan sees på nett.
Se filmene fra symposiet

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisning og forskningsformidling. Senteret ble startet våren 2015.

Senteret ledes av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside