Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

140 nye jurister takket av

Fredag 17. juni ble 140 ferske juskandidater tradisjonen tro hedret på Det juridiske fakultetet under årets kandidatarrangement.

STUDIESTART 2016

Informasjon til nye studentar ved Det juridiske fakultet

Velkommen til Det juridiske fakultet som ny student! Her får du informasjon om studiestart hausten 2016.

UTDANNING

Foreleserpris til Miriam Skag

Studentene ved Det juridiske fakultet overrakte i juni Foreleserprisen til førsteamanuensis Miriam Skag.

Nyhet

Lærer kinesisk rett i Beijing

Ti jusstudentar frå Bergen er denne månaden i Kina for å lære meir om kinesisk rett og rettskultur.

Nyhet

Nye stipendiatar i rettsvitskap

Våren 2016 byrja fire nye stipendiatar på doktorgradsutdanninga ved Det juridiske fakultet. Lill Haukanes skriv om internasjonal privatrett og barnerett, Malin Johansen om dei rettslege rammane for private granskingar, Knut Knapskog skriv om havrett og Torhild Nordtveit om tredjepartsverknadar av...

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside

 

Tar master med levende stressball

Veien har blitt til mens jeg har gått. Miljørett er dessverre et underprioritert forskningsområde.
Gøran Østerman Thengs
Masterstudent ved UiB