Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

  

 

 


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

STUDIESTART 2016

Informasjon til nye studentar ved Det juridiske fakultet

Velkommen til Det juridiske fakultet som ny student! Her får du informasjon om studiestart hausten 2016.

Nyhet

140 nye jurister takket av

Fredag 17. juni ble 140 ferske juskandidater tradisjonen tro hedret på Det juridiske fakultetet under årets kandidatarrangement.

BREXIT

BREXIT-seminaret 5. juli

Nå kan du se opptak fra BREXIT-seminaret 5. juli på nett.

Oppussing av Jussbygget

Utvendig arbeid på Dragefjellet skole

Eksteriøret på Dragefjellet skole skal rehabiliteres høsten 2016.

UTDANNING

Foreleserpris til Miriam Skag

Studentene ved Det juridiske fakultet overrakte i juni Foreleserprisen til førsteamanuensis Miriam Skag.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside

 

Tar master med levende stressball

Veien har blitt til mens jeg har gått. Miljørett er dessverre et underprioritert forskningsområde.
Gøran Østerman Thengs
Masterstudent ved UiB