Hjem

Det juridiske fakultet

 

 

 Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyhet

Studenter klar for avreise til Kina.

I midten av februar reiser 12 studenter fra Det juridiske fakultet i Bergen til Beijing eller Shanghai der de skal studere kinesisk rett og ha praksis i bedrifter i Kina.

Internasjonal dag

Internasjonal dag ved Det juridiske fakultet

Vil du studere i utlandet neste studieår, eller seinare? Sank informasjon og få inspirasjon i løpet av den internasjonale veka på Dragefjellet!

Nyhet

Ny førsteamanuensis ved fakultetet.

I dag vedtok fakultetsstyret å tilsette Maria Vea Lund som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. I samband med tilsettinga har vi spurt Maria om kva ho vil fokusere på i den nye stillinga.

Nyheter

Norsk klimasøksmål er del av ein internasjonal trend

- Slike søksmål har vunne fram i andre land, seier forskar på klimasøksmål ved UiB, Esmeralda Colombo. Ho meiner me kan vente oss fleire slike søksmål i Norge.

Menneskerettigheter

Intervju med dommer Robert Spano

Dommer Robert R. Spano fra Den europeiske menneskerettsdomstolen forteller om funksjonen til domstolen og om sin arbeidshverdag i Strasbourg. Han gir også gode råd til dagens jusstudenter.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside