Hjem
Click

Det juridiske fakultet

 

 

  


Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Christiekonferansen

Magnus Matningsdal blir æresalumn ved Universitetet i Bergen

Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.

Internasjonalt samarbeid

Kinakonferansen og åpning av Norwegian China Law Centre

Velkommen til konferanse om samarbeid med Kina og åpning av Norwegian China Law Centre 4. mai.

Nyheter

Workshop ved National Law University Delhi

I mars 2017 dro en delegasjon på tolv masterstudenter, forskere og ph.d.-kandidater fra Det juridiske fakultet til India for å delta på en workshop ved National Law University Delhi (NLUD).

Nyheter

Det juridiske fakultet har fått to medlemmer i den nye Konkurranseklagenemnda

Tore Lunde og Ronny Gjendemsjø er oppnevnt som nemnsmedlemmer i den nyopprettede konkurranseklagenemnda som skal lokaliseres i Bergen.

Ph.d - portrett

Ph.d - portrettet - Marie Holm

Marie Holm er stipendiat ved Det juridiske fakultet på UiB. Her forsker hun på sivile dommers rettskraft.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside