Kontakt

E-post: post@jurfa.uib.no
Besøk: Magnus Lagabøtes plass 1 (kart)
Ansattkatalog

 

Infosenter for studenter

Åpent: Mandag–fredag kl. 9–14
Telefon: 55 58 95 00 (kl. 9–14)
E-post: studieveileder@jurfa.uib.no

Se også: UiB og meg

Vil du studere juss?

Juss handlar om lov og rett, om tolkning av lovar og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr eit femårig integrert masterstudium i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap.

Følg oss på: 

Forskning

Fakultetet er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden innen strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen sentrale formuerettslige fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi. Les mer om forskning ved fakultetet.

 

Strategi 2011-2015


«Det juridiske fakultets visjon er gjennom en klar profil og tydelige kvalitetsmål å bli en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsinstitusjon»

På forskningsfronten vil fakultetet prioritere følgende fagområder i denne perioden:

Mer om strategiplanen