Hjem

Forskergruppe for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Åpen bok

Kontakt


Ledere for forskergruppen:

Arnt Skjefstad

Erik Monsen


Medlemmer i forskergruppen:

Medlemsliste

Om forskergruppen

Forskergruppen er sammensatt av personer som enten har erstatningsrett, forsikringsrett eller trygderett som sitt hovedarbeidsområde, eller som sitt del-arbeidsområde. Gruppen fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og arrangerer ulike seminarer med dette formål.

Undervisning

Skadebot / JUS122