Hjem
Christiekonferansen

Program for Christiekonferansen 2014

Konferansen handler om risiko og sikkerhet i en turbulent verden. Vi ønsker å redusere risiko gjennom ny kunnskap og ny teknologi. Dette skaper samtidig nye utfordringer og etiske dilemmaer.

Hovedinnhold

Fredag 25. april kl. 9.00-16.00

Sted: Grieghallen i Bergen

 

Twitter: #Christie14

08.30 – 09.00: Registrering. Kaffe og te.

09.00 – 09.10: Åpning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen

Sesjon 1: Global risiko


Vi lever i et risikosamfunn. Klimaendringer, epidemier, finanskrise og terrorisme berører hele kloden og gir oss store sikkerhetsutfordringer. Mediene formidler bilder av store farer som truer, og politikere som er bundet av nasjonale hensyn. Er vi på kanten av katastrofen? Kan vi stole på at forskning kan gi oss de teknologiske løsningene vi trenger? Eller er vitenskapen en del av problemet?

Programmet fra 09.10-10.00 foregår på engelsk.

 
09.10 – 09.40: Anticipation of catastrophe: How climate change (global risk) has already changed the world
Innlegg ved Ulrich Beck, professor ved London School of Economics

09.40 – 10.00: Conversation: World at risk
Ulrich Beck, professor ved London School of Economics
Mette Andersson, professor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

10.00 – 10.20: Internasjonalt samarbeid for å redusere sikkerhetstrusselen ved smittsomme sykdommer
Innlegg ved Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet 

10.20 – 10.40: Trust is the new currency
Innlegg ved Jannicke Hilland, konserndirektør i Statoil 

10.40 – 11.10: Pause
Vrimling i området utenfor Peer Gynt-salen. Bli med og oppdag noen av våre fremste forskningsmiljøer!


Sesjon 2: Vil du vite alt om genene dine?


Genforskningen har gjort store fremskritt de siste tiårene. Gentesting gjør det nå mulig å få detaljert kunnskap om enkeltmenneskets disposisjoner. Kan gentesting også forutsi risiko for fremtidig sykdom? Vil denne kunnskapen styrke folkehelsen og skape et bedre samfunn? Men hva er gentestingens bakside?

11.10 – 11.25: Kan gentesting forutsi fremtidig risiko for sykdom?
Innlegg ved Torunn Fiskerstrand, overlege, postdoktor ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

11.25 – 11.40: Risikoen ved gentesting
Innlegg ved Lars Fredrik Svendsen, professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen


Mellomspill: Christieprisen 2014
11.45 - 12.00: Vinneren av årets Christiepris offentliggjøres av juryleder Knut Helland og deles ut av rektor Dag Rune Olsen.
   

12.00 – 13.00: Lunsjpause
Lunsj i spissen på Grieghallen og deretter kaffe i vrimleområdet utenfor Peer Gynt-salen.


Sesjon 3: Forskning i front


I denne sesjonen møter vi tre av våre unge fremragende forskere. Hva forsker de på og hvorfor er det viktig at de forsker på nettopp dette?

13.00 – 13.35: Forskning i front: Tre yngre forskere gir oss et innblikk i sin forskning
Knut Einar Skodvin, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen: Risikofylt skipsfart i nye geografiske og juridiske farvann
Rune Mentzoni, postdoktor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen: Pengespill: En kontrollert risiko?
Silja Torvik Griffiths, assistentlege ved Haukeland Universitetssykehus: Utfordringer for hjernen ved for tidlig fødsel


13.35 – 13.45: Premieutdeling til vinnerne av skrivekonkurransen «Kan vi kontrollere livet?»
Skrivekonkurransen er et samarbeid mellom Bergens Tidende og Universitetet i Bergen.

13.50 – 14.20: Pause
Dagens siste sjanse til å gjøre seg kjent med våre forskningsmiljøer i vrimlearealet utenfor Peer Gynt-salen.

 

Sesjon 4: Risiko og informasjonsteknologi:

Storebror ser deg og nå har han jammen fått småbrødre også…


Informasjonsteknologien er grenseløs. Den gir oss tilgang til enorme mengder informasjon, men åpner også opp for nye måter å overvåke på. Med droner kan militære angrep gjennomføres uten tradisjonelle soldater. I dagliglivet kan mange praktiske funksjoner bli overtatt av flygende droner. Hva står vi egentlig overfor? Og gjør overvåkningen oss tryggere?

Programmet fra 14.50-15.55 foregår på engelsk.

14.20 – 14.30: Musikalsk innslag

14.30 – 14.50: Veivalg til værs: Sivile droner i norsk luftrom 
Innlegg ved Åke Refsdal Moe, prosjektleder i Teknologirådet

14.50 – 15.00: Klipp fra dokumentaren «Drone»
Intervju med Tonje Hessen Schei, regissør

15.00 – 15.30: Everyone’s a Target: How America Lost Control of the National Security Agency, and Can It be Reined In?
Innlegg ved James Bamford, journalist og forfatter

15.30 – 15.55: Samtale om mulighetene og de etiske utfordringene ved bruk av ny teknologi for å skape sikkerhet og redusere risiko
James Bamford, journalist og forfatter
Brandon Bryant, tidligere dronepilot i det amerikanske forsvaret
Bjarne Kvam, universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

15.55 – 16.00: Avslutningsord ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen

Konferansier Siri Lill Mannes