Hjem
Christiekonferansen
Om Christieprisen

Om Christieprisen

Hvert år deles Christieprisen ut til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og omverdenen.

KODE mottar Christieprisen 2022
I 2022 vant KODE kunstmuseer og komponisthjem Christieprisen. Fra venstre: Margareth Hagen, rektor ved UiB, Petter Snare, direktør ved KODE og Pinar Heggernes, prorektor ved UiB. Foto/ill.: Eivind Senneset
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Gjennom arbeidet sitt skal de ha bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen.

Prismottakere er enkeltpersoner, grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner innenfor forskning, kultur-, nærings- og samfunnsliv.

Kjenner du en brobygger?

Alle er velkommen til å nominere kandidater. Nominasjonsprosessen er konfidensiell, og prisvinneren utpekes av en jury oppnevnt av Universitetet i Bergen. Som grunnlag for juryens arbeid må det foreligge en utfyllende skriftlig begrunnelse (1-3 sider) for hver kandidat.

Prisen er på 250 000 kroner, i tillegg til et kunstverk og et diplom.

Nominasjoner sendes til: christiekonferansen@uib.no 

Tidligere vinnere av Christieprisen

 • 2022 - KODE kunstmuseer og komponisthjem 
 • 2021 - Linda Eide og Gunnstein Akselberg
 • 2019 - Jan Einar Greve
 • 2018 - Dan Olweus
 • 2017 - Frank Aarebrot
 • 2016 - Litteraturhuset i Bergen
 • 2015 – Christian Rieber, GC Rieber Fondene
 • 2014 – Sjur Holsen, tidligere politisk redaktør i BT, (post mortem)
 • 2013 – Bjerknessenteret for klimaforskning
 • 2012 – Studentersamfunnet i Bergen 
 • 2011 – Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, forleggere
 • 2010 – Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd