Hjem
Christiekonferansen

Programkomiteen

Hovedinnhold

Tommy Ståhl Gabrielsen, leder for programkomitéen,  instituttleder ved institutt for økonomi, UiB

Katarina Kaarbø, professor NHH

Christine Meyer, professor NHH

Berte-Elen R Konow, professor Det juridiske fakultet, UiB

Alf Erling Risa, professor emeritus Institutt for økonomi, UiB

Jon Håkon Øen, rådgiver Universitetsdirektørens kontor, UiB

Ingar Myking, avdelingsdirektør ved Universitetsdirektørens kontor, UiB

Olaf Erlend Gundersen, fungerende kommunikasjonsdirektør, UiB

Sveinung Rotevatn, alumn, stortingsrepresentant for Venstre

Kristoffer Eik, student

Maika Marie Godal Dam, student, vara

Sekretariat

Bente Krossøy, leder, rådgiver ved Universitetsdirektørens kontor, UiB

Ingvild Strøm Hansen, kommunikasjonsrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen, UiB

Susan Johnson, seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling, UiB

Cecilie Prestø-Lauvås, førstekonsulent ved Servicesenter, NHH

Sigrid Folkestad, seniorrådgiver ved Seksjon for kommunikasjon og marked, NHH