Hjem
Christiekonferansen

Programkomiteen

Hovedinnhold

Norman Anderssen, leder for programkomitéen, professor og dekan ved Det psykologiske fakultet, UiB

Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB

Siri Gloppen, professor og prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, leder av Centre on Law and Social Transformation, UiB

Andrea Vige Grønningsæter, stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB

Ingar Myking, avdelingsdirektør, Universitetsdirektørens kontor, UiB

Olav Erlend Gundersen, kommunikasjonsdirektør, UiB

Sigurd Meklenborg-Salvesen, studentrepresentant, UiB

Morten Stene, vara, studentrepresentant, UiB

Sekretariat

Bente Krossøy, leder, rådgiver ved Universitetsdirektørens kontor, UiB

Ingvild Strøm Hansen, kommunikasjonsrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen, UiB

Susan Johnson, seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling, UiB

Jon Håkon Øen, myndighetskontakt, UiB