Hjem
Christiekonferansen

Programkomiteen

Hovedinnhold

Gottfried Greve, viserektor, UiB

Gunn Mangerud, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB

Guri Rørtvedt, instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Lise Rakner, professor, Institutt for politikk og forvaltning, UIB 

Ingar Myking, avdelingsdirektør, Universitetsdirektørens kontor, UiB

Olav Erlend Gundersen, kommunikasjonsdirektør, UiB

Studentparlamentet

Sekretariat

Bente Krossøy, leder, rådgiver ved Universitetsdirektørens kontor, UiB

Kristine Gabrielsen, kommunikasjonsrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen, UiB

Susan Johnson, seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling, UiB

Jon Håkon Øen, myndighetskontakt, UiB