Hjem
Senter for internasjonal helse
Forskning

Biologiske risikofaktorer hos barn i lavinntekstland

Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.

Å gje muligheter

En digital fortelling av Ingrid Kvestad
Produsent:
Uni Research

Hovedinnhold

Prosjekter: 

Effekten av vitamin B12-tilskudd hos nepalesiske spedbarn på vekst og utvikling (TrasherII)

Ernæring er en viktig faktor som kan påvirke barns psykiske helse, søvn og utvikling. I en studie som hadde oppstart tidlig i 2015 vil vi se om vitamin B12 påvirker vekst og utvikling hos barn i Nepal. Dette vil skje ved et randomisert, kontrollert studie der 600 underernærte barn i Bhaktapur, Nepal vil bli tilfelding inndelt i to grupper, der den ene får tilførsel av vitamin B12. Utvikling vil bli målt både med Bayley 3 og ASQ 3. I tillegg vil vi se på søvnmønster og søvnvansker før og etter intervensjonen, samt undersøke barnets sosiale atferd og eventuell tilbaketrekking ved ADBB metoden.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tribhuvan Universitetet, Kathmandu, Nepal, Senter for internasjonal Helse, Bergen og RKBU Vest

Prosjektleder: Tor A. Strand, Sykehuset Innlandet & Senter for internasjonal helse, UiB

Vitamin B12 for hjernens utvikling og kognitiv funksjon fra tidlig i livet til skolealder (Vitabeginning)

I lavinntektsland er det estimert at så mange som 200 millioner barn ikke utvikler seg etter sitt potensialet, blant annet på grunn av dårlig ernæring og helse i svangerskapet og i de første leveårene.

Gjennom et internasjonalt nettverk av forskere med ekspertise på barneernæring og kognitiv utvikling i Tanzania, India, USA og Norge, følger vi opp barn fra tre tidligere randomiserte kontrollerte studier i Dar es Salaam, Tanzania og Bangalore og New Delhi, India. I disse studiene har barna fått tilskudd av vitamin B12 tidligere, og vi vurdere i denne studien effektene av disse tilskuddene for kognitiv funksjon i senere barneår. Gjennom disse oppfølgingsstudiene ønsker vi å øke kunnskapen om langtidseffekter av tidlig vitamin B12 mangel samt effekten av tidlig tilskudd.I dette prosjektet studerte vi betydningen av tidlig vitamin B12 status på hjernens utvikling og kognitive funksjon i skolealder.  Vitamin B12 er viktig for hjerneutviklingen. Mat fra dyreriket som kjøtt, egg og melk er viktige vitamin B12 kilder, og i mange land får ikke kvinner og barn tilstrekkelig tilførsel av vitamin B12 i kostholdet på grunn av religion og fattigdom.

Prosjektleder: Tor A. Strand, Sykehuset Innlandet

Les mer om Vitabeginning >>


Les mer hos Uni Research.