Hjem

Internasjonalt senter

Collage

Internasjonalt senter UiB er et rådgivende kompetansesenter for ansatte og studenter. Det skal være en pådriver for internasjonalt samarbeid og mobilitet ved UiB.