Hjem

Internasjonalt senter

Internasjonalt senter UiB er et rådgivende kompetansesenter for ansatte og studenter. Det skal være en pådriver for internasjonalt samarbeid og mobilitet ved UiB.

Finansieringsseminar

Forskningsopphold i Nord-Amerika?

Informasjon om finansieringsmuligheter for deg som planlegger et forskningsopphold eller utveksling på masternivå til Nord-Amerika. Fulbright, NFR og Noram informerer.

IUC- 2018 Akademisk program

IUC- 2018 Akademisk program

VIL DU STUDERE MED FORELESERE FRA INTERNASJONALE UNIVERSITETER?

Forvaltning av internasjonale nettverk

Universitetet i Bergen er medlem i flere internasjonale nettverk og organisasjoner, som forvaltes av Internasjonalt senter. (Informasjon på engelsk.)

Rådgiving til mobile forskere

Praktisk informasjon til vitenskapelig ansatte om forskningsopphold i utlandet. Informasjon til internasjonale forskere som kommer til UiB finnes på de engelske sidene.

Koordinering av studentutvekslingsuttaket

Søknadsfristen er 1. september for de som vil på utveksling til våren!