Hjem

Internasjonalt senter

Hovedinnhold

Collage

Internasjonalt senter UiB er et rådgivende kompetansesenter for ansatte og studenter.

Åpningstider i skranken er mandag til fredag 11-14. 

Kontakt oss gjerne på e-post:

Studier i utlandet
Grøn og frodig bakke ned mot sjø og strand

Slik reiser du på utveksling

Neste søknadsrunde er for utreise våren 2025. Søknadsweb opnar 5. august og fristen er 25. august.

Prosjekt
HR Excellence in Research

HR i forskning

EU-kommisjonen tildelte i desember 2019 Universitetet i Bergen statusen «HR Excellence in Research». «HR i forskning» skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

UiBs internasjonale nettverk
Fasade med EU-flagg i forgrunn

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.