Hjem
Forskning

Samarbeid

Universitetet i Bergen er medlem i flere nasjonale og internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre.

SDG Conference 2020 Day 1
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UiB

Hovedinnhold

Nasjonale nettverk

Internasjonale nettverk og organisasjoner

Nordiske sentre i utlandet

Bilateralt samarbeid