Hjem
Forskning

Samarbeid

Universitetet i Bergen er medlem i flere internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre.

SDG Conference 2020 Day 1
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UiB

Hovedinnhold

Internasjonale nettverk

 • Worldwide Universities Network - WUN stimulerer til internasjonalt forskningssamarbeid av global betydning mellom medlemsuniversitetene.

  Spørsmål om WUN kan sendes til rosa.nogueira@uib.no
   
 • University of the Arctic influerer på utvikling og utforming av høyere utdannings- og forskningspolitikk i Arktis.

  Spørsmål om University of the Arctic kan sendes til annette.servan@uib.no 
   
 • The Coimbra Group influerer på utvikling og utforming av høyere utdannings- og forskningspolitikk, og fremmer akademisk samarbeid mellom medlemsuniversitetene og legger til rette for internasjonalt samarbeid i og utenfor Europa.

  UiB rektor Margareth Hagen ble valgt inn i Rectors´ Advisory Group under Coimbra Groups konferansen ved Universitetet i Padova i 2022.

  Spørsmål om The Coimbra Group kan sendes til hans.offerdal@uib.no
   
 • The Utrecht Network fremmer internasjonalt utdanningssamarbeid og utveksling av studenter og ansatte mellom medlemsuniversitetene, og tilbyr muligheter som stipend, workshops og kurs for studenter og ansatte ved UiB. Videre samarbeider Utrecht-nettverket med nettverk i Australia, USA og Brasil.

         UiB ved Kristin Torp Skogedal leder Utrecht-nettverket i perioden 2022-2024.
         Spørsmål om The Utrecht Network kan sendes til kristin.skogedal@uib.no

Nasjonale nettverk

Internasjonale organisasjoner 

Internasjonale sentre

Nordiske sentre

 • The Southern African-Nordic Centre - SANORD skal fremme multilateralt forsknings- og utdanningssamarbeid mellom akademiske institusjoner i Norden og det sørlige Afrika.

  Spørsmål om SANORD kan sendes til kristin.svartveit@uib.no
   

 • The Nordic Centre in China skal bidra til å etablere kontakt mellom studenter og vitenskapelige ansatte på nordiske og kinesiske akademiske institusjoner for å fremme forsknings- og utdanningssamarbeid, student-, lærer- og forskerutveksling m.m.

  Spørsmål om The Nordic Centre in Shanghai kan sendes til hans.offerdal@uib.no
   

 • The Nordic Centre in India skal tilrettelegge for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid mellom nordiske og indiske institusjoner, samt være et nordisk ressurssenter for studenter, stipendiater og forskere med India som interessefelt. 

  Spørsmål om The Nordic Centre i India kan sendes til hans.offerdal@uib.no
   

 • The Nordic Institute of Asian Studies - NIAS legger vekt på å være en node i Norden for kunnskap om og studier av Asia der instituttet tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter til medlemsinstitusjoner, sponsorer, personer og myndigheter.

  Spørsmål om NIAS kan sendes til hans.offerdal@uib.no
   

 • The Nordic Institute of Athens driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. 

  Spørsmål om The Nordic Institute of Athens kan sendes til norwinst@uib.no

Internasjonalt samarbeid

Tilbud til ansatte fra UiBs internasjonale partnere