Hjem
Internasjonalt senter
Internasjonalt senter

Internasjonale ansatte

Internasjonalt senter støtter innkommende internasjonale ansatte, ph.d.-kandidater, gjesteforelesere og deres familier ved relokalisering til Bergen.

Hovedinnhold

Hvorfor flytte til Bergen?

Universitetet i Bergen - På rett plass med riktige folk

Vennligst bruk denne siden for ytterligere informasjon (engelsk)