Hjem
Ansattsider
Trainee og gjester

Vurdering og registrering av gjestestudenter og trainee

Her finner du informasjon om hvem som gjør hva ved vurdering og registrering av gjestestudenter og opphold ved UiB.

Hovedinnhold

På grunn av nåværende situasjon ber vi fagmiljøet om å vurdere om oppholdet ved UiB er praktisk gjennomførbart i forhold til interne smitteverntiltak og regjeringens innreiserestriksjoner og bestemmelser.

Gjestestudenter

Gjestestudenter er internasjonale studenter på masternivå som er permanent bosatt utenfor Norge på søknadstidspunkt og som ønsker å bli tatt opp til delstudier ved UiB i maksimum to semester. Gjestestudenter kommer ikke gjennom en utvekslingsavtale eller et utvekslingsprogram. 

Vilkår for vurdering

En gjestestudent kan vurderes etter følgende kriterier/vilkår:

 • Fagligtilknytting/ faglig grunnlag/forskningssamarbeid
 • Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet
 • Behov for kontakt med fagspesialister
 • Behov for litteratur-/kildesøk

Når fagmiljø vurderer mottak av gjestestudenter, så bør dette vurderes opp mot faglige hensyn og faktisk interesse for og mulighet til å bistå studenten under studieoppholdet ved UIB.

For mer informasjon se rutiner for vurdering av søkere.

Formelle krav

 • Status som gjestestudent gis kun på masternivå (søkere som ikke har fullført bachelorgrad fra hjemlandet skal ikke vurderes som gjestestudent).
 • Søkeren må legge frem plan for fulltidsstudier/faglig opplegg for opphold ved UiB.
 • Anbefaling fra fagmiljø ved Universitetet i Bergen.

Dokumentasjonskrav:

Søknadsfrister

 • 15.oktober for studiestart vårsemesteret 2022*
 • 1. mai for studiestart i høstsemesteret 2022 *

*Disse fristene er absolutte.

Henvendelser angående gjestestudenter sendes til incoming@uib.no og ikke via UIBhjelp.

Søkere må registreres så tidlig som mulig, for at de skal få viktig informasjon i god tid. Dette er spesielt viktig for søkere fra land utenfor EU som må søke oppholdstillatelse før ankomst til Norge og som må dokumentere adekvat bolig før studentoppholdstillatelse kan innvilges. 

Rutiner for saksbehandling og registrering av gjesteopptak

Fakultet/institutt

På grunn av nåværende situasjon ber vi fagmiljøet om å vurdere om oppholdet ved UiB er praktisk gjennomførbart i forhold til interne smitteverntiltak og regjeringens innreiserestriksjoner og bestemmelser.

 • Enheten som vurderer en person for gjestestatus, bør informere vedkommende om formelle krav (inkludert dokumentasjonskrav).
 • Sender "Application and recommendation form for guest student admission" til søkeren.
 • Kontrollerer informasjon gitt i "application and recommendation form for guest student admission".
 • Registrere søkeren i søknadssamlebildet UIBGJEST. Viktig å registrere informasjonen i alle felter (se FS rutiner).
 • Følge opp opplastning/ innhenting av dokumentasjon (lastes opp i søknadssamlebildet).
 • Sjekke at søknad er komplett.

Husk at det krav om 10 dagers innreisekarantene for de fleste internasjonale søkere som ikke er bosatt i Norge, og at det derfor er det også krav om å dokumentere at man har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise. Detaljert informasjon er tilgjengelig på FHI sine nettsiden.

Studieavdelingen

 • Åpne/lukke opptak UIBGJEST
 • Tildeling av opptak ved komplett søknad.
 • Bestilling av SO nr. (dette nr. tildeles ekstern og SA kan ikke påvirke behandlingstid).
 • Sende opptaksbrev med informasjon om oppholdstillatelse* og bolig**.
 • Opptaksbrev blir sendt ut i uke 23 i juni og uke 49 i desember.

** Gjestesudenter har ikke rett på boliggaranti.

Rutiner etter opptak

Studieavdelingen

 • Sende informasjon om semesterstart og semesterregistrering
 • Informasjon om sebrakonto og studentkort
 • Betalingsinformasjon

Fakultet/institutt

 • Emneregistrering
 • Oppfølging ved semesterstart og underveis i semester.

Erasmus trainee

Erasmus+ Traineeship avtales direkte mellom studenten og deres læringsinstitusjon, og det fagmiljøet ved UiB hvor studenten ønsker opphold. En traineeship-periode i Erasmus+ programmet må ha varighet på mellom 2 til 12 måneder.  

Rutiner for saksbehandling og registrering Erasmus trainee

På grunn av koronasituasjonen bør enheten vurdere om oppholdet ved UiB er praktisk gjennomførbart i forhold til interne smitteverntiltak og regjeringens innreiserestriksjoner og bestemmelser. Enheten som vurderer en person for trainee opphold, bør informere vedkommende om rutiner for vurdering/registrering ved UIB (inkludert dokumentasjonskrav).

Minimumsperiode for erasmus trainee 2 mnd. Studenter som skal være i Norge i  under 2 mnd. blir ikke registrert.

For mer informasjon: ERASMUS+ TRAINEESHIPS

Fakultet/institutt

 • Registrere søkeren i søknadssamlebildet UIBGJEST, Avtale ID 31 ERASMUS-trainee. Viktig å registrere informasjonen i alle felter (se FS rutiner).
 • Følge opp opplastning/ innhenting av dokumentasjon (lastes opp i søknadssamlebildet).
 • Sjekke at søknad er komplett.

Studieavdelingen

 • Åpne/lukke opptak UIBGJEST
 • Tildeling av opptak ved komplett søknad.
 • Bestilling av SO nr. (dette nr. tildeles ekstern og SA kan ikke påvirke behandlingstid).
 • Sende opptaksbrev med informasjon om oppholdstillatelse* og bolig**
 • Opptaksbrev blir sendt ut i uke 23 i juni og uke 49 i desember.

Søknadsfrister for Erasmus trainee

 • 15.oktober for vårsemesteret 2022*
 • 1. mai for studiestart i høstsemesteret 2022*

*Disse fristene er absolutte. 

*Søkere må registreres så tidlig som mulig, for at de skal få viktig informasjon i god tid. Dette er spesielt viktig for søkere fra land utenfor EU som må søke oppholdstillatelse før ankomst til Norge og som må dokumentere adekvat bolig før studentoppholdstillatelse kan innvilges. 

Husk at det krav om 10 dagers innreisekarantene for de fleste internasjonale søkere som ikke er bosatt i Norge, og at det derfor er det også krav om å dokumentere at man har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Henvendelser angående erasmus trainee sendes til incoming@uib.no og ikke via UIBhjelp.

** Gjestestudenter/trainee har ikke rett på boliggaranti.