Hjem
Senter for internasjonal helse
Infoside

Global helseantropologi

Forskningsgruppe i global helseantropologi er en tverrfaglig gruppe som anvender kritisk samfunnsvitenskapelig teori og metodikk til studiet av globale helsetjenester og programmer, og deres innvirkning på pasient- og helsearbeideropplevelser i høy- og lav-velferdssettinger.

Two teenage girls walking along a road talking, while a boy looks at them from further back
Foto/ill.:
Thera Mjaaland

Hovedinnhold

Utfyllende informasjon om Forskningsgruppe for global helseantropologi finnes på våre

engelskspråklige nettsider