Hjem

CoPol: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk

Hovedinnhold

A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter.

Prosjektleder: Kjetil Rommetveit

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk og finnes her >>

Forskningsprosjekt
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk, og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter.

Pandemifrokost #8
smittesporing

Forsker på myndighetenes smittesporing

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

Nytt forskingsprosjekt
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

Covid-19-pandemien: Eit vasskilje i utviklinga av digital politikk

Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.

Logo Research Council of Norway