Hjem

CoPol: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk

Hovedinnhold

A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter.

Prosjektleder: Kjetil Rommetveit

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk og finnes her >>

Forskningsprosjekt
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk, og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter.

Nytt forskingsprosjekt
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

Covid-19-pandemien: Eit vasskilje i utviklinga av digital politikk

Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.