Hjem
Digital Lab
Digital lab

Om D-lab

Digital lab er fleksibelt møblert og har teknisk utstyr tilpasset ulike aktiviteter. Laben er lokalisert i Bibliotek for humaniora.

Hovedinnhold

D-lab er lokalisert i undervisningslokalene i Bibliotek for humaniora med fysiske areal i boktårnet i 1. etasje og i bibliotekets underetasje. Lokalene er med sin fleksible møblering og tilhørende tekniske utstyr tilpasset ulike former for aktiviteter som for eksempel undervisning, kurs, workshops, seminar og andre arrangement.

Laben samarbeider med nettverk og klynger tilknyttet UiB, som dels kan bruke labens fasiliteter og verktøy for sin virksomhet og dels kan bidra med relevante ressurser.

Ta gjerne kontakt med koordinator hvis du ønsker å vite mer om laben eller vil bruke lokalene.