Hjem
Digital Lab
Seminar

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

Er du interessert i å lære mer om kilde- og datamateriale i Universitetsbibliotekets spesialsamlinger og om hvordan du kan bruke dette materialet? Dette seminaret er rettet mot studenter og forskere innen digital humaniora som vil få nytte av å bruke samlingsmaterialene i undervisning/formidling, oppgaveskriving og forskning.

spesseminar
Foto/ill.:
Foto/ill.: Universitetsbiblioteket i Bergen

Hovedinnhold

Det finnes til sammen 4 større samlinger som hører til universitetsbibliotekets spesialsamlinger:

- Manuskript- og librarsamlingen: bredt spekter av samlinger og arkivmateriale, bl.a. manuskripter og antikvariske bøker av stor materiell, kulturell og historisk verdi både lokalt, nasjonalt og internasjonalt (marcus.uib.no), Foredragsholder: Alexandros Tsakos

- Billedsamlingen: arkiv for historisk fotografi med særlig vekt på Bergen og Vestlandet, med ca. 1,2 millioner bilder (marcus.uib.no), Foredragsholder: Olaf Knarvik

- Språksamlingane: omfattende dokumentasjon av norsk språk i tid og rom med eldre fysisk og elektronisk materiale (Norsk kulturarv i skrift og tale | Universitetsbiblioteket | UiB), Foredragsholder: Peder Gammeltoft

- Skeivt arkiv: nasjonalt kunnskapssenter for norsk skeiv historie, som bl.a. bygger opp en samling videointervjuer (Skeivt arkiv), Foredragsholder: Bjørn Andre Widvey

 

På seminaret vil dere få en oversikt over de forskjellige typene av kilde- og datamateriale som ligger i disse samlingene.

Foredragsholdere vil også legge vekt på en presentasjon av grensesnitt og en diskusjon av noen særskilte utfordringer/samlingsspesifikke problemer. Deltakere på seminaret vil bli bedre fortrolig med data og bruksmuligheter innen undervisning/oppgaveskriving/forskning med hensikt til hva slags spørsmål som kan stilles til dette unike materialet.

 

Seminaret vil bli holdt på engelsk. 

 

Registration 

Registrer for seminaret her eller bruk registreringslenke til høyre.