Hjem
Digital Lab
D-lab

Visjon

Digital lab (D-lab) ved Universitetsbiblioteket er et tverrfaglig fysisk og digitalt møtested for forskere, undervisere og studenter, som legger til rette for opplæring i samt bruk og utvikling av digitale verktøy og metoder. Med aktivitetene som tilbys i laben har vi som mål å skape et miljø for utveksling og kunnskapsskapning innenfor åpne rammer og gjennom målrettede arrangement. Vårt oppdrag er å engasjere studenter, forskere og forelesere i å adressere ulike disipliner innenfor den bredere konteksten av digitalisering og bruk av digitale verktøy for å nærme seg ulike forskningstemaer. Ved å legge til rette for dette oppdraget gir laben rom for utveksling og opplæring gjennom prøving og feiling. Her kan tverrfaglige grupper samarbeide og ta opp sentrale spørsmål knyttet til de utfordringene de jobber med. Digital lab fremmer også muligheter for studenter og forskere å dele arbeidet sitt og å motta tilbakemeldinger fra en mer mangfoldig gruppe.