Hjem
Digital Lab
Digital lab

Få en bedre oversikt over ditt forskningsfelt gjennom bibliometri

På dette verkstedet introduserer vi verktøy som kan hjelpe deg å få bedre oversikt over forskningsfeltet ditt.

Abstrakt illustrasjon av nettverksnoder
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Innhold

Mengden forskningslitteratur som er tilgjengelig i dag gjør at det kan være vanskelig å holde oversikt. En grundig (evt. systematisk) kunnskapsoppsummering er den beste måten å skaffe seg oversikt over et tema eller felt på, men det finnes også verktøy som kan hjelpe oss før, i og etter arbeidet med en slik oppsummering. De kan gi svar på spørsmål som: Hvilke tidsskrifter er mest brukt? Hva slags terminologi er brukt, og hvordan har det endret seg over tid? Har jeg gått glipp av noen viktige artikler?

I dette verkstedet vil vi introdusere verktøy som kan hjelpe med å gi oversikt over tidsskrifter, personer, steder, nøkkelbegreper, siteringsmønstre, og mulige artikler du har gått glipp av. Det vil bli anledning til å teste ut noen av verktøyene på eget fagområde.

Vi vil både snakke om mulige fallgruver og begrensninger ved slike verktøy, og om hvordan de kan brukes til å utfylle kunnskapsoppsummeringer. Verktøyene som blir presentert er enten åpent tilgjengelige for alle, eller tilgjengelige gjennom databaser UiB abonnerer på.

Målgruppe

  • Nivå: alle som er interessert i å utforske nye måter å skaffe seg oversikt over et fagfelt på (anbefalt forskere tidlig i karrieren, ph.d.-kandidater, masterstudenter)
  • Fag: mest aktuelt på felter som har en betydelig andel artikkel-publisering