Hjem
Digital Lab
Digital lab

Innføringskurs i LaTeX

Dette innføringskurset gir en generell introduksjon til det kommandostyrte verktøyet LaTeX. Kurset retter seg mot deg som skal i gang med en større skriftlig oppgave, og som ønsker å ta i bruk et verktøy som gir pene og oversiktlige dokument.

Laptop Computer, Diagrams And Documents On Digital Tablets
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette kurset holdes på engelsk.

Kursinnhold

  • Hvordan opprette mitt første LaTeX-dokument?
  • Strukturering av et LaTeX-dokument (kapitler, avsnitt, tittelside, innholdsfortegnelse osv.)
  • Lister, grafiske element, bilder, tabeller og fotnoter
  • Bibliografier og referanser i LaTeX
  • Kryssreferanser
  • LaTeX-pakker

Kurset er praksisorientert, og det settes av tid til å jobbe med praktiske øvelser i LaTeX. Kursdeltakere oppfordres å ta med et teksdokument som kan «oversettes» til LaTeX.

Forberedelse

LaTeX kan kjøres på alle kjente operativsystemer:

- Hvis du har Linux trenger du ikke gjøre noen installasjon i forkant av kurset

- Hvis du har en Mac må du installere MacTeX.

- Hvis du har en Windows-maskin anbefales MiKTeX.

- Alternativt kan du bruke Overleaf, som er LaTeX i skyen. Det medfører at du ikke må installere LaTeX lokalt på din maskin, men også at du vil bli avhengig av Internett-tilgang for å kunne jobbe.