Hjem

DIGSSCORE

Hovedinnhold

Header: People in the Citizen Lab

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) er en forskningsinfrastruktur som utnytter digitaliseringen av samfunnet til betydningsfull og nyskapende verdensledende forskning om samfunn og politikk. DIGSSCORE består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben.

DIGSSCORE sine sider er mest oppdatert på engelsk, du finner sidene her.