Hjem

DIGSSCORE

Hovedinnhold

Header: People in the Citizen Lab

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) er en forskningsinfrastruktur som utnytter digitaliseringen av samfunnet til betydningsfull og nyskapende verdensledende forskning om samfunn og politikk. DIGSSCORE består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben.

DIGSSCORE sine sider er mest oppdatert på engelsk, du finner sidene her.

Masterstipend
lab

Medborgerstipendet

Skal du skrive masteroppgave? Se her om du ønsker å bli veiledet av en fagperson som har erfaring fra Norsk medborgerpanel eller Medborgerlaben.