Hjem
DIGSSCORE
Norsk forvaltningspanel

Data og dokumentasjon: NFP

Data fra Norsk forvaltningspanel er tilgjengelig for bruk i forskning og utdanning, etter søknad til DIGSSCORE og gjennom SAFE, Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur ved UiB. Når data blir brukt i publikasjoner og rapporter, må panelet bli referert til.

Hovedinnhold

Deltakere til Norsk forvaltningspanel blir rekruttert ved å prøve å nå alle medlem av sentralforvaltningen i Norge. Dette blir gjort på tre ulike måter: (1) Eposter direkte til ansatte i forvaltningen, gjennom offentlig tilgjengelige eposter, (2) kontakt med ledere som oppfordrer ansatte til å delta i panelet ved å sende ut en lenke til alle, (3) muligheten for byråkrater til å melde seg opp selv. Alle som deltar i surveyen blir spurt om hvilket sted de arbeider, så vi har den informasjonen uansett hvordan de blir rekruttert. Rekruttering blir gjort jevnlig. Etter hvert er planen å utvide til lokalforvaltning.

Etter hver runde blir det produsert et datasett, en kodebok og en metoderapport med informasjon om deltakelse, representativitet, tidsbruk og mer. Du kan finne informasjonen du trenger om ulike runder av Norsk forvaltningspanel ved å klikke på de aktuelle lenkene under, for den runden du er interessert i.

For å bruke data fra NFP må du søke til digsscore@uib.no. Data kan bli tilgjengeliggjort gjennom SAFE. Data blir aggregert på nøkkelindikatorer, så deltakerene i panelet ikke er identifiserbare.

Notat om etikk og databehandling (på engelsk).

 

Data og bruksvilkår (på engelsk, norsk er under arbeid)

Wave 1: 2 November 2020 - 8 April 2021

Wave 2: 23 November 2021 - 21 February 2022

Wave 3: 16 February 2023 - 17 March 2023

Wave 4: 13 November 2023 - 5 December 2023