Hjem
DIGSSCORE

Nyhetsarkiv for DIGSSCORE

Denne våren blir tredje runde av Forvaltningspanelet sendt ut. Denne gangen er Forvaltningspanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.
Verden har vært gjennom en koronaepidemi. Russland har invadert Ukraina i en krig som har drept titusenvis av soldater og sivile. Europa er blitt kastet ut i en energikrise med skyhøye priser på strøm og gass. Har omveltningene etter 2019 gjort noe med norske holdninger til vindkraft?
Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.
Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.
I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.
DIGSSCORE tilbyr i sommer muligheten til å motta et skrivestipend for mulige søkere til PhD som ønsker å forberede sitt forskningsdesign. Fristen for å søke er 28. Juni.
I en kronikk i Kommunal Rapport skriver Sveinung Arnesen at det ikke er overraskende at noen politikere gikk imot flertallets ønske om en oppløsning av Innlandet fylkeskommune etter folkeavstemningen som nylig ble holdt.
Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.
Lurer du på hva nordmenn mener om klimaendringer? I denne artikkelen har vi samlet noe av kommunikasjonsmaterialet som Klima og miljø-forskningsgruppen har laget.
Hva kan samfunnet og globale organisasjoner gjøre bedre for å stoppe høyreekstremistisk radikalisering og terrorinnhold på nettet?
– We are very happy to mark our position as a national competence centre on survey data and development of the survey method, says deputy dean Ragnhild Muriaas.