Hjem
DigUiB
DigUiB-programmet får nye temaområder

Nye temaområder fra høsten 2018

DigUiB-programmet får nye temaområder. Arbeidet er igangsatt, og nye prosjekter iverksettes fra høsten 2018.

Hovedinnhold

DigUiB-programmet har fått fire nye temaområder:

Læringsdesign

Prosjektene på dette området skal definere tverrfaglig kompetansemiljø og støttefunksjon i læringslaben for utvikling av helhetlige studieprogram og emne med hovedvekt på meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og lærings-, undervisnings- og vurderingsformer (jf. St.meld.nr. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning, UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022, innsatsområde A, og ny studietilsynsforskrift). I tillegg skal det arbeides med digital kompetanse for vitenskapelig ansatte og utvikling knyttet til UiBs arbeid med MOOC.

Verktøy- og tjenesteutvikling

Fokuset her vil være innovasjon knyttet til eksisterende digitale læringsarenaer, spesielt Mitt UiB og den digitale eksamensløsningen. Med utgangspunkt i støtte til pedagogiske behov og i tett samarbeid med fakultetene/fagmiljøene utvikle/anskaffe/legge til rette for bruk av tjenester og digitale verktøy for undervisning og vurdering i et mest mulig sømløst grensesnitt. (jf. St.meld.nr. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning, UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022, innsatsområde A).

Formidlingsutvikling

Prosjektene skal ha som mål å fremme innovasjon i bruk av digitale verktøy og kanaler for formidling. Utvikle og utnytte samarbeid med mediepartnere i kunnskapsklyngen Media City Bergen til å synliggjøre UiBs forskning, utdanning og innovasjon.

Lagring og Learning Object Repository (LOR)

Med økt bruk og produksjon av digitalt innhold i undervisningen, øker behovet for en smidige arbeidsprosesser som støtter lagring, redigering, publisering og gjenfinning av digitale læringsobjekter. Behovet er særlig stort knyttet til audiovisuelle filer, som tar stor lagringsplass og som det ikke finnes noen god arbeidsflyt for pr i dag. Dette behovet er ikke unikt for UiB, men er løftet som et nasjonalt anliggende av institusjoner over hele landet. 

Prosjektet må utrede og finne smidige lokale løsninger som lar seg koble på et mulig nasjonalt prosjekt knyttet til et LOR.