Hjem
DIMENSIONS
Video fra konferanse

Strafferettslig utilregnelighet

Videopresentasjoner fra DIMENSIONS-konferansen om juridiske, filosofiske og medisinske perspektiver på psykiske lidelser og strafferett.

Illustration photo for DIMENSIONS conference
DIMENSIONS: Konferansen ble arrangert i regi av DIMENSIONS-prosjektet ved Det juridiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
Paulo Cesar Chavarria Serrano

Hovedinnhold

Under DIMENSIONS-konferansen ved Det juridiske fakultet belyste ledende eksperter fra rettsvitenskap, filosofi og psykiatri forholdet mellom psykiske lidelse og strafferette. Målet var å komme et skritt nærmere en felles forståelse av psykiske lidelser betydning for rettssystemet på tvers av ulike disipliner.

Konferansen inkluderte presentasjoner om lovgrunnlaget for strafferettslig utilregnelighet, det filosofiske utgangspunktet for den norske modellen for utilregnelighet, organiseringen av og praksis innenfor rettspsykiatrien i Norge, og diagnostisering og klassifisering av psykisk sykdom.

Det var også en panelsamtale med fokus på utfordringer i norsk strafferett med representanter fra rettssystemet.

– Doktrinen om strafferettslig utilregnelighet bygger på filosofiske ideer om menneskelig handlefrihet og ansvar, og samtidig på psykiatriske konsepter og vurderinger av psykiske lidelser, forklarer Linda Gröning, prosjektleder for DIMENSIONS-prosjektet.

– Diskusjonene på denne konferansen har imidlertid reflektert at den juridiske forståelsen av utilregnelighet og hvordan denne forståelsen forholder seg til psykiske lidelser er uklar. For å overholde kravene til rettsikkerhet må vi utvikle denne forståelsen. Forhåpentligvis vil vi bidra til dette gjennom forskningen som vi skal gjennomføre innenfor DIMENSIONS-prosjektet, sier Gröning.

Presentasjonsbilder fra konferansen kan lastes ned via lenkene under videoene.

VIDEO 1: The Legal Framework 

Linda Gröning

1 - The Legal Framework

Produsent:
Paulo Cesar Chavarria Serrano

VIDEO 2: Philosophical Foundations and Justifications

Michael Moore, Stephen Morse

2 - Philosophical foundations and justifications

Produsent:
Paulo Cesar Chavarria Serrano

VIDEO 3: Perspectives from Psychiatry

Randi Rosenqvist, Rune A. Kroken

3 - Perspectives from psychiatry

Produsent:
Paulo Cesar Chavarria Serrano