Hjem
Senter for dyphavsforskning
Tokt 2021

Senterets tokt 2021 er i gang!

Som hvert år når sommeren starter, setter Senter for Dyphavsforskning seil på G.O Sars for å undersøke og ta prøver i de nordiske hav.

The G.O SARS.
Foto/ill.:
Sven Le Moine Bauer

Hovedinnhold

Lørdag 3. juli, forlot G.O Sars Bergen med en gruppe forskere og ROV-besetningsmedlemmer. Forskningsplanen dekker et bredt spekter av forskningsfelt og destinasjoner. De skal blant annet hente opp sedimentkjerner, kartlegge havbunnen, foreta geologiske og biologiske prøvetakinger, analysere vannkolonnen og utføre fysiske og kjemiske analyser. 

Etter et første stopp nær Ålesund har de undersøkt manganskorpe i Lofoten- og Grønlandsbassengene, studert den hydrotermale søylestrømmen (hydrothermal plume) til det hydrotermale feltet Fåvne og utført flere ROV-dykk. Fra og med onsdag 14. juli, er de nå på vei mot Lokeslottets ventilasjonsfelt for de resterende dagene av toktet. 

Daglige nyheter legges ut på twitterkontoen til Senteret: @CDeepSea