Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyheter

Ny artikkel i Marine Geology

Geofysisk karakterisering av et grunt hydrotermalt system av en internasjonal gruppe med forskere.

The hydrothermal vent field of Paleochory bay on Milos
Det hydrotermale ventilasjonsfeltet i Paleochory bay på Milos
Foto/ill.:
Anders Schouw

Hovedinnhold

Milosbukten er et veldig aktivt hydrotermalt system som frigjør en imponerende mengde CO2 og er det største kjente utslippsområdet for arsen i verden. Grunne hydrotermale systemer er imidlertid, til tross for lett tilgang, lite studert sammenlignet med deres dyphavs motparter. I september 2019 dro en internasjonal gruppe samlet under "paraplyen" til CarDHynAl prosjektet for å studere det grunne hydrotermale systemet på Milos i Hellas. Gruppen besto av forskere fra Norge, Frankrike, Tyskland, Spania og Hellas. 

De første resultatene ble nylig publisert i Marine Geology: Omfattende kartlegging ved bruk av droner og undervannsfarkoster, assosiert med en grundig analyse av temperaturene i hele bukten gjorde det mulig for gruppen og modellere de termiske regimene til stede i Paleochorybukten. Dette er bare det første resultatet av feltturen, og andre artikler om mikrobiologien til Milos er under forberedelser. 

Her kan du finne artikkelen