Hjem
Senter for dyphavsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for dyphavsforskning

I forrige uke ledet fire medlemmer av Senteret for dyphavsforskning en feltekskursjon for kurset GEOV-109 Introduksjon til geokjemi ved en tidligere pyrittgruve i Sunnhordland Geopark.
Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.
En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell interesse for gruvedrift i dyphavet.
Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.
Hvordan så jordoverflaten ut for mer enn tre milliarder år siden? Hva slags mikrober levde der, og når begynte de å produsere oksygen? Og hvordan var temperaturen og sammensetningen av de gamle havene og atmosfæren? Store spørsmål som disse var det som trakk en gruppe på 41 forskere til solfylte Berlin i forrige uke, deriblant vår førsteamanuensis Desiree Roerdink.
Under havbunnen finner man en relativt ukjent biosfære med dyp innvirkning på vårt globale miljø; fra luften vi puster inn, til balansen i det globale karbonbudsjettet. Den nye direktøren for Senter for dyphavsforskning ved UiB, Steffen Leth Jørgensen, forsker for å forstå disse prosessene.
Sommerens tokt med G.O.Sars og Ægir er blitt laget en flott reportasje av i NRK
Tidlig i august ble GONORTH-toktet i regi av flere norske institusjoner avsluttet. På sitt siste ROV-dykk ble et nytt hydrotermisk felt, kalt Ultima Thule, oppdaget på Lucky Ridge!
Håvard Stubseid og hans kolleger har nettopp publisert en ny artikkel i Nature communication.
The ongoing GONORTH cruise is pushing the limits of deep sea exploration in the north.
The Center for Deep sea will host a workshop on compositional data analysis with Vera Pawlowsky-Glahn and Juan José Egozcue from the 14th to the 18th of August.
Some news from the sea!
– Vi ber om stans i all jakt på mineraler på havbunnen inntil det er forsket mer på konsekvensene av slike inngrep. Norge må ta et internasjonalt initiativ til økt forskning om og forståelse av livet i dyphavet. Først når vi har tilstrekkelig kunnskap kan det vurderes å åpne for gruvedrift, sier biologiprofessor Lise Øvreås på verdens havdag.
Members of the Center for Deep Sea Research and the University of Athens have received funding from Akademia Avtalen to organize a field-based course on the Island of Milos (Greece). Here is the description and the application link.
Francesca vulcano and her coworkers have been awarded the 2022 best article award from FEMS microbiology ecology. The article investigates the evolution and adaptation to different environments of anaerobic methane oxidizing Archaea.
På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen. Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og dyphavets geobiologiske prosesser.
While the majority of the Centre for Deep Sea researchers have gone out to the Norwegian Sea this summer to study seafloor processes and hydrothermal vents, Desiree Roerdink flew to the other side of the world to do exactly the same thing – in rocks that are more than three billion years old.

Sider