Hjem

Dyphavsbiologi

Hovedinnhold

Images of deep-sea sampling and organisms.

I forskningsgruppen Dyphavsbiologi studerer vi biologisk mangfold, fysiologi, økologi og evolusjon av mikrober og dyr som lever i dyphavsøkosystemer. Vi bruker en tverrfaglig forskningstilnærming ved å integrere data fra ulike fagfelt (molekylære, biokjemiske, (mikro)biologiske og geokjemiske).

Les mer på vår engelske side.