Hjem
Institutt for økonomi
STUDIEKVALITETSPRISEN

Eksperimentkurs i økonomi får studiepris

Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.

DIGSSCORE laben
PRISVINNER: Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt Studiekvalitetsprisen for 2016. Kurset lar studentene få utforme et eksperiment, som ofte blir gjennomført i samarbeid med laben på DIGSSCORE (avbildet).

Hovedinnhold

Prisen blir blant annet tildelt fordi kurset bidrar på en vesentlig måte til utvikling av utdanningskvaliteten ved Institutt for økonomi. I tillegg har kurset skapt mer aktiv involvering av studentene i faget, variert undervisning og praksisbasert læring. Studentevalueringene viser at studentene setter pris på dette:

  • "…erfaringen av å gjennomføre et eget eksperiment glemmer jeg aldri! Kjempebra!"
  • "Veldig bra kurs, kjekt å ha et fag hvor du lærer mest ved praksis og med prosjekt! Veldig ok å ha spørsmål klart til timen, da dette fikk oss til å lese tekstene mer nøye og komme mer forberedt til timen, kjekt med diskusjoner..."
  • "Jeg liker spesielt at vi hadde eksperimenter i klassen de første gangene, i tillegg til at diskusjonene er veldig interessante."
  • "Det er fint å ha fag hvor ikke alt avhenger av en eksamen."


Fornøyd med prisen

Kurset får gjennomgående gode evalueringer fra studentene. På en skala fra 1 – 5 så ligger de fleste målene over 4.5.  Den meste håndfaste evalueringen er at flere velger å følge kurset; antallet har økt jevnt og trutt fra 8 i 2011 til 16 i 2017.  Flere av studentene har gått videre på phd. utdannelse innenfor eksperimentell økonomi, noen her på UiB de fleste på Choice lab på NHH og i utlandet. 

Professor Sigve Tjøtta ved Institutt for økonomi er emneansvarlig for kurset, og er svært fornøyd med tildelingen.

— Jeg er takknemlig for at instituttet og fakultetet tillater meg å eksperimentere med undervisningsformer, sier han.

 

Variasjon i vurderingsformer

Den pedagogiske tankegangen bak kurset er læring gjennom praksis. Denne praksis reflekteres i mappevurderingen av kurset. Mappen består av tre deler:

  • Eksperiment (50 prosent)

For å lære å svømme må man ut i vannet. Med dette utgangspunktet kreves det at studentene skal utføre et eksperiment, alene eller sammen med medstudenter (maks 4 i en gruppe). De fleste studentene utfører det sammen i ei gruppe. Det er flere milepæler både skriftlige og muntlige underveis: Forslag til eksperiment, prosedyrer og en analyseplan. I prosessen med å gjennomføre eksperimentet møter studentene praktiske utfordringer knyttet til eksperimentet og etiske problemer som «ikke lyg for deltakerne», at deltaking er basert på frivillig samtykke og at deltakerne skal sikres anonymitet. Det avsluttes med innlevering av rapport og en seminarpresentasjon. Rapporten teller 40 prosent og presentasjonen av eksperiment teller 10 prosent av sluttkarakteren.

I eksperimentet legges det vekt på å oppmuntre til samarbeid og interaksjon mellom stab og studentene. Phd. kandidater, innenfor eksperimentell økonomi, presenterer ideer til eksperimenter som studentene kan utføre. Dette samarbeidet er til gjensidig nytte for studenter og phd. kandidater. 

I forbindelse med oppstarten av Medborgerlaben var studenter fra ECON 370 blant de første som tok laben i bruk høsten 2016 og våren 2017. Deres bruk var verdifullt for innkjøring av Medborgerlaben.

  • Skriftlig spørsmål og deltakelse i klassen (10 prosent)

En vanlig karaktervurdering er at professoren spør, studentenes svarer og professoren setter karakter på svaret. Her snus det rundt. Kurslederen setter karakter på studentens spørsmål og studentens deltakelse i diskusjonen.     

Studentene får tildelt spesifikke tekster (10-15 sider). De må forberede ett spørsmål basert på til tekstene. Spørsmålet leveres inn før forelesning. Studentene plasseres rundt et bord; ikke i den vanlige forelesningssituasjonen. De innleverte spørsmålene danner grunnlaget for diskusjon studenter mellom og mellom studenter og kursleder.  Det er stor variasjon i type tekster; fra tekniske forhold som statistiske inferensteori og hypotesetesting, via kritiske tekster om homo economicus til etiske problemer knyttet til å utføre eksperiment.  Totalt er det fem spørsmål og hver diskusjon tar 45 minutter.  De fire beste spørsmålene teller i karaktervurderingen.

  • Individuell essay (40 prosent)

Den siste delen i mappen er et individuelt essay.  Studentene kan velge tema innenfor eksperimentell økonomi men tema skal godkjennes av kursansvarlig.