Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørsmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Departemental arbeidsgruppe
Handlevogn i dagligvarebutikk

Professor Tommy Staahl Gabrielsen oppnevnt i arbeidsgruppe som skal se på prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i daglivarekjedenes innkjøpspriser, og Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.

ERC Starting Grant
Førsteamanuensis II Özlem Bedre-Defolie

Forsker tilknyttet BECCLE har oppnådd ERC Starting Grant

Førsteamanuensis II ved Institutt for økonomi/BECCLE, Özlem Bedre-Defolie, har oppnådd det prestisjefylte ERC Starting Grant .

IA-avtalen
Førstemanuensis Astrid Grasdal

Grasdal ny faggruppeleder for IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.

Merittering
Professor Frode Meland

Professor Frode Meland merittert som fremragende underviser!

SV-fakultetets styre vedtok i går å tildele fire professorer status som fremragende underviser, og blant dem er instituttets egen Frode Meland. Vi gratulerer!

STUDIER

5 gode grunner til å studere samfunnsøkonomi

Studere samfunnsøkonomi midt i hjertet av Bergen? Vi tilbyr deg en solid utdanning, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.