Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørsmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

STUDIER

5 gode grunner til å studere samfunnsøkonomi

Studere samfunnsøkonomi midt i hjertet av Bergen? Vi tilbyr deg en solid utdanning, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Samfunnsøkonomi
Tuva har studert samfunnsøkonomi og jobber nå i norges bank

Fikk jobb ett år før hun var ferdig med studiene

På samfunnsøkonomistudiet fikk Tuva Marie Fastbø kombinere samfunnsinteressen med kjærligheten til tall. I dag arbeider hun med pengepolitikk i Norges Bank.

SAMEVAL
Bilde av Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapene

Institutt for økonomi med gode skussmål i SAMEVAL

Institutt for økonomi blir i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene ansett å ha veldig god vitenskapelig kvalitet, og en av forskergruppene får sågar toppkarakter.

Solstrand
mai 27

Den 21. nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterer til den tjueførste Nasjonale Helseøkonomikonferansen på Solstrand Fjordhotell.