Hjem
Institutt for økonomi

Hva er samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi bruker ressursene våre - enten det gjelder naturressurser, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Vi undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer, både vår hjemlige blandingsøkonomi, de økonomiske forholdene i andre land, og verdensøkonomien. Vi analyserer også mulighetene for å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Hovedinnhold

Visste du at:

 • Samfunnsøkonomi er den eldste samfunnsvitenskapen?
 • Kvinner lettere påvirkes av økonomiske insentiver når det gjelder lønn enn menn?
 • Samfunnsøkonomer ikke mener at markedet alltid har rett?
 • Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom arbeidsløshet og inflasjon til spørsmålet om hva som er riktig billettpris på bussen.
   

Andre eksempler på faglige problemstillinger er:

 • Hvorfor er noen land fattige og andre rike?
 • Hvorfor er strømprisene så høye for tiden?
 • Hvordan kommer eldrebølgen til å påvirke oss alle?
 • Hvorfor er bilavgiftene så høye i Norge sammenlignet med f.eks. Sverige?
 • Hvordan løser vi miljøproblemene?
 • Er piggdekkavgift en god ide?
 • Investerer vi nok i forskning og utdanning?
 • Hvorfor har vi helsekøer?
 • Hvordan virker opsjonsavtaler?
 • Er lønnsforskjellene for små i Norge?
   

Økonomiske forhold angår oss alle. For det første er vi alle forbrukere og innsikt i økonomiske forhold kan hjelpe oss til å ta vanskelige valg i livet. Dette kan dreie seg om store beslutninger som valg av utdanning og kjøp av bolig, eller om noe mindre betydningsfulle beslutninger som valg mellom fast og flytende rente, sparing i bank, akskjer eller fond, valg av strømleverandør osv.

For det andre er vi som velgere med på å påvirke hvilken økonomisk politikk som føres.

For det tredje forutsetter mye av samfunnsdebatten innsikt i visse fundamentale økonomiske sammenhenger, og denne debatten blir mye mer interessant om man har slik innsikt. Sist, men ikke minst, så kommer mange av oss i yrkeslivet borti utfordringer som best lar seg møte med innsikt i økonomiske sammenhenger: som analytikere, journalister, lærere eller ledere.