Hjem

Institutt for økonomi

Hva er samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi bruker ressursene våre - enten det gjelder naturressurser, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Vi undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer, både vår hjemlige blandingsøkonomi, de økonomiske forholdene i andre land, og verdensøkonomien. Vi analyserer også mulighetene for å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Visste du at:

 • Samfunnsøkonomi er den eldste samfunnsvitenskapen?
 • Kvinner lettere påvirkes av økonomiske insentiver når det gjelder lønn enn menn?
 • Samfunnsøkonomer ikke mener at markedet alltid har rett?
 • Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom arbeidsløshet og inflasjon til spørsmålet om hva som er riktig billettpris på bussen.

Andre eksempler på faglige problemstillinger er:

 • Hvorfor er noen land fattige og andre rike?
 • Hvorfor er strømprisene så høye for tiden?
 • Hvordan kommer eldrebølgen til å påvirke oss alle?
 • Hvorfor er bilavgiftene så høye i Norge sammenlignet med f.eks. Sverige?
 • Hvordan løser vi miljøproblemene?
 • Er piggdekkavgift en god ide?
 • Investerer vi nok i forskning og utdanning?
 • Hvorfor har vi helsekøer?
 • Hvordan virker opsjonsavtaler?
 • Er lønnsforskjellene for små i Norge?

Økonomiske forhold angår oss alle: For det første er vi alle forbrukere, og innsikt i økonomiske forhold kan hjelpe oss til å ta vanskelige valg i livet, enten det dreier seg om store beslutninger som valg av utdanning og kjøp av bolig eller det dreier seg om noe mindre betydningsfulle beslutninger, som valg mellom fast og flytende rente, sparing i bank, akskjer eller fond, valg av strømleverandør etc. For det andre er vi som velgere med på å påvirke hvilken økonomisk politikk som føres. For det tredje forutsetter mye av samfunnsdebatten innsikt i visse fundamentale økonomiske sammenhenger, og denne debatten blir mye mer interessant om man har slik innsikt. Sist, men ikke minst, så kommer mange av oss i yrkeslivet borti utfordringer som best lar seg møte med innsikt i økonomiske sammenhenger: som analytikere, journalister, lærere eller ledere.