Hjem

Velferd, arbeid og helse

Familie

Forskningsgruppen Velferd, arbeid og helse (VAH) er en sammenslåing av de tidligere gruppene Arbeid, trygd og familie (ATF) og Helseøkonomi. Vi har som målsetting å bidra til forståelsen av samspillet mellom ulike typer offentlig politikk og helse, familieliv og arbeidsmarked.

Gruppen gjennomfører forskning av relevans for samfunnsplanleggere nasjonalt og internasjonalt. Vi har fokus på å avdekke kausale sammenhenger basert på analyser av registerdata, men vi analyserer også forskningsspørsmål hvor det er naturlig med et bredere perspektiv.

Vi bidrar med undervisning og veiledning relatert til våre forskningsområder på alle nivåer både ved Institutt for økonomi. 

Seminarer, våren 2020

31.1       Morten Særtre             NHH     

14.2       Edwin Leuven              Uni Oslo             

8.5         Camille Landais           London School of Economics     

22.5       Michele Belot               EUI        

29.5       Andrew Goodman        Vanderbilt Univ.

 

IA-avtalen
Førstemanuensis Astrid Grasdal

Grasdal ny faggruppeleder for IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.

Nyhet
Barnelov

Skal modernisere barneloven

Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.

Nyhet
Mammapermisjon

Blandede effekter av betalt foreldrepermisjon

Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?

Ny forskning
Graf som viser økning

Uføretrygdede jobber mer etter uførereformen

En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge...

Podkast (ekstern lenke)
Podkast

Helsesøstres effekt

Hør førsteamanuensis Julie Riise i Lektor Lomsdalens podkast.