Hjem

Arbeid, trygd og familie

Familie

Forskergruppen Arbeid, trygd og familie (ATF) har som målsetting å bidra til forståelsen av samspillet mellom arbeidsmarked, trygd og familie, basert på solide empiriske analyser.

Et viktig siktemål for det meste av vår forskning er å studere hvordan samspillet mellom offentlig politikk og private valg påvirker økonomisk og sosial integrasjon i Norge. Vi har fokus på å avdekke kausale sammenhenger basert på analyser av registerdata, men vi analyserer også forskningsspørsmål hvor det er naturlig med et bredere perspektiv. Tverrfaglighet er en viktig del av vår forskningsstrategi.

Gruppen underviser og veileder på master- og PhD-nivå innen emner relatert til våre forskningsområder.

Ny forskning
Graf som viser økning

Uføretrygdede jobber mer etter uførereformen

En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge...

Kommentar i Khrono:
Lommerud

Færre gode jobber i akademia?

Les professor Kjell Erik Lommeruds kommentar i Khrono om Underdalsutvalget.
Kommentar i DN:
Astrid Grasdal

Kanskje full sykelønn heller gir færre i jobb?

Les førsteamanuesis Astrid Lise Grasdals kommentar i Dagens Næringsliv (for abonnenter) om sykelønn og sysselsetting.
NYHET
illustrasjon elever

Hvorfor faller så mange utenfor skole og arbeidsliv i Norge?

Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.