Hjem

Velferd, arbeid og helse

Hovedinnhold

Familie

Forskningsgruppen Velferd, arbeid og helse (VAH) har som målsetting å bidra til forståelsen av samspillet mellom ulike typer offentlig politikk og helse, familieliv og arbeidsmarked.

Gruppen gjennomfører forskning av relevans for samfunnsplanleggere nasjonalt og internasjonalt. Vi har fokus på å avdekke kausale sammenhenger basert på analyser av registerdata, men vi analyserer også forskningsspørsmål hvor det er naturlig med et bredere perspektiv.

Vi bidrar med undervisning og veiledning relatert til våre forskningsområder på alle nivåer både ved Institutt for økonomi. 

Nyhet
Ingrid Ovidia Telle

Ingrid Ovidia valgt inn i universitetsstyret

Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.

Workshop at Solstrand
Deltagere

Workshop at Solstrand

A fantastic workshop, with excellent researchers, in the most beautiful venue – we already miss it, and are planning for the 2023 version!

Nyhet
Bergen

PhD-course

Finally, we can arrange in-person PhD courses again! This week we are hosting a PhD course in “Topics in the Industrial Organization of Education Markets”.