Hjem

Velferd, arbeid og helse

Hovedinnhold

Familie

Forskningsgruppen Velferd, arbeid og helse (VAH) har som målsetting å bidra til forståelsen av samspillet mellom ulike typer offentlig politikk og helse, familieliv og arbeidsmarked.

Gruppen gjennomfører forskning av relevans for samfunnsplanleggere nasjonalt og internasjonalt. Vi har fokus på å avdekke kausale sammenhenger basert på analyser av registerdata, men vi analyserer også forskningsspørsmål hvor det er naturlig med et bredere perspektiv.

Vi bidrar med undervisning og veiledning relatert til våre forskningsområder på alle nivåer både ved Institutt for økonomi.