Home

Welfare, labour and health

Main content

Familie

The research group Welfare, Labor and Health (WLH) is a result of a merger between the former groups Labor, Social Insurance and Family (LSIF) and Health Economics. We aim to contribute to society’s understanding of the interplay between public policy and health, family life and the labor market. 

The group conducts research of relevance both to national and international policy makers. Our focus is on uncovering causal relationships based on analyses of registry data, but we also analyze research questions where broader perspectives are more suitable.

We lecture and supervise on topics related to our research fields at all levels at the Department of Economics.

Seminars Spring 2020:

31.1       Morten Særtre             NHH     

14.2       Edwin Leuven              Uni Oslo             

8.5         Camille Landais           London School of Economics     

22.5       Michele Belot               EUI        

29.5       Andrew Goodman        Vanderbilt Univ.

IA-avtalen
Førstemanuensis Astrid Grasdal

Grasdal ny faggruppeleder for IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.

Nyhet
Barnelov

Skal modernisere barneloven

Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.

Nyhet
Mammapermisjon

Blandede effekter av betalt foreldrepermisjon

Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?

Ny forskning
Graf som viser økning

Uføretrygdede jobber mer etter uførereformen

En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge...