Home
Department of Economics
Nyhet

Ingrid Ovidia valgt inn i universitetsstyret

Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.

Ingrid Ovidia Telle
Photo:
UiB

Main content

Ingrid Ovidia har en Bachelor i sammenlignende Politikk og en Master i samfunnsøkonomi. Hun har tidligere jobbet med blant annet Norsk Medborgerpanel for DIGSCORE, og som fungerende administrativ leder ved Holbergsekreteriatet. I forbindelse med at Ingrid Ovidia skal representere gruppe B i universitetsstyret til høsten har hun i sitt valgprogram varslet følgede fokussaker:

  • Strategiarbeid 2023–2030: En av de viktigste oppgavene for universitetsstyret fremover vil være utformingen av Universitetet i Bergen sitt strategidokument for perioden 2023 til 2030. Jeg vil jobbe for å ivareta universitetets særpreg som en selvstendig institusjon for grunnforskning og bredde, samt videreføre klima og miljø som sentrale satsingsområder.
  • Arbeidsforhold for midlertidig ansatte: Jeg vil jobbe for å videreutvikle karrieresenteret og bedriftshelsetjenesten ved UiB, især det viktige tilbudet med psykologisk rådgivning for ph.d.-kandidater, slik at vi kan få hjelpen, veiledningen og rådene vi trenger til å lykkes med forskningen og undervisningen vår.
  • Tiden etter pandemien: Jeg vil jobbe for at universitetet skal ivareta oss midlertidig ansatte, også i tiden etter korona, blant annet ved å sørge for tilgang til veiledning og medarbeidersamtaler, og sikre finansiering til konferansedeltagelse og nettverksbygging.

Mer utfyllende informasjon om hva Ingrid Ovidia hadde som valgprogram i forkant av valget finner du her

Vara for ingrid Ovidia er Første representant Pernille Reitan Jensen fra Institutt for linvistiske, litterære og estetiske studier. Andre representant er Christina Engebrethsen fra Klinisk institutt 2.

Institutt for økonomi ønsker Ingrid Ovidia lykke til med et spennede og viktig verv.