Home
Welfare, labour and health

News archive for Welfare, labour and health

Finally, we can arrange in-person PhD courses again! This week we are hosting a PhD course in “Topics in the Industrial Organization of Education Markets”.
Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.
Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.
Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.
Katrine Vellesen Løken (31) from the Department of Economics at the University of Bergen is now the youngest female Professor in Economics in Norway ever.
Associate Professor Katrine Vellesen Løken at the Department of Economics is one of the researchers at the University of Bergen who has been given a prestigious research funding throught the FRIPRO program for young research talents.