Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
IA-avtalen

Grasdal ny faggruppeleder for IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.

Førstemanuensis Astrid Grasdal
Photo:
Rannveig Myklebust, UiB

Main content

Faggruppa ble etablert i 2010 og har som oppgave å vurdere måloppnåelsen i IA-samarbeidet basert på tilgjengelig forskning og statistikk, og rapportere om dette til myndighetene. Fra 2019 er førsteamanuensis Astrid Grasdal oppnevnt som leder av Faggruppen for IA-avtalen 2019-2022.

IA-samarbeidet har pågått i mer enn 15 år nå, men så langt har det vært vanskelig å evaluere effekter av ulike tiltak som har vært prøvd ut gjennom tidligere avtaler.

-Med den nye avtalen skal det tas i bruk nye virkemidler. Det er veldig kjekt om vi i denne runden kan få kombinert utprøving av tiltak med godt tilrettelagte evalueringer slik at vi kan frembringe sikker kunnskap om hva som faktisk kan bidra å redusere sykefraværet i ulike bransjer i arbeidslivet, sier Astrid Grasdal.

Astrid Grasdal er til daglig førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Les mer om Faggruppen for IA-arbeidet og mandatet her.