Hjem
Institutt for økonomi
MINNEORD

Minneord om Kathrine Kloppen

Hovedinnhold

Kathrine kom som et velkomment og friskt pust i gangene på Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen for knappe tre år siden. Hun jobbet som administrasjonsleder ved instituttet og var en viktig del av den administrative ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det første vi merket til henne var latteren og det smittende humøret.

Raskt forstod vi at hun også hadde integritet, et kvikt hode og stor arbeidskapasitet. Kathrine var uredd i stilen og ikke redd for å si sin mening. Hun satte seg ned med professorene i kaffe­kroken og deltok med innsikt og interesse i den daglige diskusjonen om universitetets indre anliggender og økonomiens ve og vel. I tillegg til lederjobben som hun løste på utmerket vis, arbeidet hun med ferdigstillelsen av sin egen doktorgrad om omsorgssvikt og mishandling av barn og unge.

Kathrine hadde en ­inkluderende og omsorgsfull ­lederstil sammen med en egen evne til å se menneskene rundt seg. Mange av oss har fått oppleve hennes omsorg i hverdagen. Hun har også vist omsorg for ­arbeidsmiljøet på et litt annet nivå: vegger har sakte men sikkert skiftet til varmere farger, slitne møbler er blitt byttet ut, og hun har vært primus motor for ­sosiale arrangementer.

Vi er takknemlige for at Kathrine har vært nettopp hos oss de siste årene. Hun vil bli dypt savnet. Tomrommet vil bli stort i lang tid fremover.

Våre varmeste tanker går til Kathrines nærmeste, spesielt til hennes to jenter, Ida og Marie, som hun satte så uendelig høyt og var så stolt av.