Hjem
Institutt for økonomi
Nyheter

Bistandsjubilanten

Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.

bursdagsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Jansen Hagen er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. I 2000 avla han doktorgraden samme sted. Senere har han jobbet ved Senter for næringslivsforskning (SNF) og som post. doc ved NHH, før han i 2007 ble tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for økonomi ved UiB. Her har han siden 2013 vært professor.

Jansen Hagens hovedinteresser er utviklingsøkonomi og politisk økonomi. Kollegaene ved instituttet mener at han har vært viktig for å skape et miljø innenfor utviklingsøkonomi på institutt for økonomi, og er en sentral person i den tverrfaglige bachelorgraden i politisk økonomi.

- Gjennom årene har utallige studenter på både master og PhD-nivå nytt godt av hans ekspertise innenfor disse temaene, sier kollegaene ved instituttet.

Jansen Hagen har ledet flere prosjekter finansiert av Norsk Forskningsråd. I tillegg har han deltatt i et ekspertpanel med mandat å vurdere svensk bistandspolitikk, og er fast deltaker på både lokale og internasjonale konferanser innenfor feltet.